videofilm nitar

Oppdatert 16.12.2018
A+ A A-

Seriøsitetskrav

Ringerike rådhus Foto: Frank Tverran Ringerike rådhus

Ringerike kommune har nulltoleranse for sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. Kommunen har som mål at useriøse og kriminelle aktører ikke skal få tilgang til kommunens kontrakter.

Kommunestyret vedtok 5. oktober 2017 å innføre seriøsitetskrav med formål om å medvirke til bekjempelse av sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet.

Bestemmelsene vedtatt av kommunestyret vil derfor bli tatt inn i alle bygge- og anleggskontrakter i forbindelse med offentlig anskaffelser, og i andre kontrakter for kjøp av varer og tjenester».

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20