videofilm nitar

Oppdatert 16.12.2018
A+ A A-

Flere lungekreftpasienter får kurerende behandling

  • Skrevet av ntb
  • Publisert i Nyheter
Stadig flere lever fem år etter at de har fått diagnosen lungekreft, viser tall fra Kreftregisteret. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix Stadig flere lever fem år etter at de har fått diagnosen lungekreft, viser tall fra Kreftregisteret.

Antall lungekreftpasienter som får kurerende behandling har på ti år økt fra 20 til 37 prosent. – Det er et svært godt resultat, opplyser Kreftregisteret.

Lungekreft tar flere liv enn noen annen kreftform og det er få pasienter som kan regne med å bli helbredet. Men mye har skjedd innen utredning og behandling av lungekreft de siste årene, og nå blir stadig flere behandlet med den hensikt å forsøke å gjøre dem kreftfri.

«Andelen lungekreftpasienter som ble behandlet i kurativ hensikt var på hele 37,4 prosent i 2016. Det er et svært godt resultat, og det er ikke kjent at andre land kan vise til en større andel kurativt behandlede pasienter», heter det i en rapport om lungekreft fra Kreftregisteret.

Overlevelsesraten for lungekreft har bedret seg drastisk i løpet av få år. Mye på grunn av bedre behandling og kirurgi, men ifølge Kreftregisteret er det også kanskje fordi legene har blitt flinkere til å velge riktig behandlingsmetode til lungekreftpasientene, blant annet med hensikt å kurere dem.

Lungekreft er fortsatt en svært alvorlig sykdom. Selv om det nå er flere og mer effektive behandlingsmetoder tilgjengelig, er det kun et mindretall av pasientene som har sykdommen som er tilgjengelig for kurativ behandling. Per nå er den fem års relative overlevelsen 16 prosent for menn og 22 prosent for kvinner, ifølge tall fra Kreftregisteret.

Men utsiktene er likevel langt ifra like dystre som for 10, 20 eller 30 år siden.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20