banner web

A+ A A-

Kommunen flytter inn

Kommunen flytter inn Foto: Frank Tverran

Ringerike kommune samler de som jobber med kommunal by - og stedsutvikling i Fossveien 7-9.

Avdelingene som i første omgang flytter inn i Fossveien er Utbygging (tidligere på Follum) fra 2. januar og så Areal- og byplankontoret, Byggesak, Oppmåling og Landbrukskontoret for Ringerike og Hole (tidligere i Storgata 13) fra den 8. januar.

Sist redigertsøndag, 24 desember 2017 09:50
  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20