banner web

A+ A A-

Viggo Ree med nye frimerker

En lappugle (Strix nebulosa) pryder dette frimerket som gis ut av Posten Norge 2. januar 2018. Som ellers i serien Norske fugler er de nye frimerkene illustrert av Viggo Ree. Foto: Posten Norge En lappugle (Strix nebulosa) pryder dette frimerket som gis ut av Posten Norge 2. januar 2018. Som ellers i serien Norske fugler er de nye frimerkene illustrert av Viggo Ree.

En lappugle pryder det historiske frimerket Posten Norge utgir 2. januar 2018.

Fra nyttår slås A-post og B-post sammen, og på de såkalte valørløse frimerkene som brukes i Norge  på vanlige brev opp til 20 gram vil det derfor bare stå INNLAND. Til nå har disse frimerkene vært merket også med A eller B.

Ett av de tre frimerkene som gis ut i serien Norske fugler har denne verdien. I tillegg til lappugla, gir Posten ut frimerke med en snøugle og med en fjellvåk. Snøuglen har en verdi på 21 kroner, og kan brukes på vanlige brev mellom 20 og 50 gram. Fjellvåken har en verdi på 48 kroner, og kan brukes på alle brevsendinger opp til 350 gram som er mellom 2 og 7 cm tykke.

Som ellers i serien Norske fugler er de nye frimerkene illustrert av Viggo Ree.  Serien ble utgitt flere år på 80-tallet, og har kommet årlig etter at den ble gjenopptatt i 2015.

Selv om A-post og B-post forsvinner fra nyttår, kan frimerker som er merket A eller B fortsatt brukes. A- og B-post erstattes av en ny brevtjeneste. Leveringstiden for all brevpost innen Norge blir to dager.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20