banner web

A+ A A-

Ny strategi- og utviklingsavdeling

Ny strategi- og utviklingsavdeling Fotomontasje: Geralt

Ringerike kommune etablerer nå en ny avdeling for strategi og utvikling.

På sine nettsider informerer Ringerike kommune om opprettelse av en avdeling for strategi og utvikling, som skal bli et strategisk grep for å styrke arbeidet med økt vekst i Ringerike kommune, samt følge opp kommunale strategier, befolkningsvekst og næringsutvikling.

Kommunen vil i forbindelse med bygging av ny bane og vei ha en offensiv holdning til befolknings- og næringsvekst. Dette for å øke samfunnsøkonomien i de investeringer som ny bane og vei representerer. Økt miljøfokus er også et viktig mål.

Avdelingens hovedoppgaver blir å sette i gang, utarbeide og følge opp det strategiske utviklingsarbeidet til kommunen.

Topptungt

Avdelingen skal ledes av den nyopprettede stillingen som assisterende rådmann og blir strategisk utviklingsansvarlig i kommunen. Under assisterende rådmann skal det ansettes næringssjef, byplansjef og miljø- og klimasjef.

Avdeling for strategi og utvikling skal være fullt operativ fra 1. juli 2018.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20