banner web

A+ A A-

Terje Dahlen ansatt som assisterende rådmann

Terje Dahlen Bildet har vi hentet fra Dahlens FB-side Terje Dahlen

Terje Dahlen er ansatt som assisterende rådmann og skal lede den nye strategi- og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune.

Terje Dahlen er 47 år og kommer nå fra stillingen som utviklingsdirektør i AKA as. Han har tidligere jobbet i Norske Skog, Statens kartverk og ledet Ringerike utvikling.


- Vi er veldig fornøyd med at Terje Dahlen har takket ja til denne stillingen. Vi er helt sikre på at han er rett person med den riktige kompetansen til å fylle den nye rollen som strategisjef og assisterende rådmann, sier rådmann Tore Isaksen.
- Vi har sett etter en person med høy fagkompetanse, som også kan kommunisere godt og har evner til å bygge gode relasjoner.


Terje Dahlen får ansvaret for å lede arbeidet med vekst og utvikling i Ringerike. Han skal bygge opp en helt ny avdeling for dette hos rådmannen.

Ringerike står overfor flere store og spennende oppgaver knyttet til vekst og utvikling. Vi går inn i en periode med svært høy aktivitet på plansiden i forbindelse med Ringeriksbanen og ny E16. Arbeidet med områdereguleringen for Hønefoss er startet opp og en lang rekke private planinitiativ skal gjennomføres. I tillegg jobber Ringerike etter en offensiv strategi for næringsetableringer og befolkningsvekst.


Dette er noen av flere store oppgaver som vil være med på å prege og forme byen, kommunen og innbyggerne i generasjoner fremover.


Den nye avdelingen skal forsterke både ledelsen av og fokuset på de overordnede planene og strategiene. Dette arbeidet vil skje i tett dialog med og i gode demokratiske prosesser mot folkevalgte organer, innbyggere og næringslivet.


- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgavene. Å kunne være med på å utvikle Ringerike i en av de mest spennende fasene noensinne, er inspirerende. Ringeriksbanen og E16 kommer, og det stiller store krav til Ringerike kommune. Vi skal håndtere en utvikling og vekst som kommer til å endre mye for lang tid fremover. Det er avgjørende og viktig at vi gjør noen gode valg de nærmeste årene, og at vi klarer å holde tritt med fremdriften rundt oss. Det er jeg sikker på at vi skal klare, sier Terje Dahlen.

Terje Dahlen tiltrer den nye stillingen etter nærmere avtale.
Tilsettingsprosessen for de øvrige stillingene i den nye strategi- og utviklingsavdelingen er i gang. Dette er et arbeid som den nytilsatte assisterende rådmannen også vil ta del i.

Ansvarlig redaktør og skribent