banner web

A+ A A-

Enstemmig kjellervedtak

Enstemmig kjellervedtak Foto: Frank Tverran

Hønefoss menighetsråd gjorde i møte den 24. april 2018 et vedtak om at en familie som norske myndigheter har vedtatt utvist fra Norge, skal få fortsette å bo i kjelleren i Hønefoss kirke.

Dette vedtaket har de gjort til tross for at familien på 5 kunne fått et tilrettelagt opphold på Hvalsmoen asylmottak. Videre blir dette også å gi familien en falsk trygghet, da politiet når som helst kan hente familien ut.

Hønefoss menighet virker fullstendig uvitende om de juridiske forholdene i saken. Til tross for at de bare kunne tatt en telefon til UDI, velger de å vente i tre uker før de spør den afghanske familiens advokat hvordan saken står pr. i dag og framover.

Til tross for denne åpenbare uvitenheten har de fattet vedtak i saken.

Hønefoss menighetsråd er samlet om vedtaket og ønsker ikke å uttale seg videre i saken, før etter møtet med advokaten.

Hønefoss menighetsråd består av disse personene:

Egil Håvard Lindsjørn, Svein Hillesund, Lene Hallsteinsen, Stein Espe, Katrine Kjos, Bjørn Eskild Johansen, Monica H. Schjeldrup, Roar Olsen og Peder Gjerdrum.

Sist redigerttorsdag, 26 april 2018 09:37
  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20