banner web

A+ A A-

Storkontroll av dekkskiftforetak i Buskerud

Storkontroll av dekkskiftforetak i Buskerud Foto: Manfred Richter

A-krimgruppa i Buskerud har kontrollert 29 virksomheter og 100 personer som driver med dekkskift i fylket. Det er avdekket to ulovlige bilverksteder.

Kontrollene ble gjennomført i uke 15, og var spesielt rettet mot virksomheter som driver med dekkskift. A-krim kontrollerte virksomheter i Kongsberg, Drammen, Hønefoss, Vikersund, Lier og Røyken. Totalt var 25 kontrollører fra ulike etater fordelt på flere team ute over flere dager.  

A-krimgruppa i Buskerud er en del av a-krimsenteret i Tønsberg. Gruppa jobber mot kriminalitet i arbeidslivet i hele fylket, og er et tverretatlig samarbeid mellom politiet, NAV Kontroll, Skatt sør, Arbeidstilsynet og kemneren i Drammensregionen.

To ulovlige bilverksteder

− Vi mener å ha avdekket minst to ulovlige bilverksteder, noe som blir fulgt opp i samarbeid med Statens vegvesen. Enkelte av arbeidslokalene har mangelfull ventilasjon og er ikke egnet som arbeidslokaler for denne typen virksomhet, sier Tove Svensli, talsperson for a-krimgruppa i Buskerud.

Resultater
Totalt ble 29 virksomheter og over 100 personer kontrollert.

 • En person ble bortvist da han ikke hadde lovlig arbeidstillatelse
 • Tre biler ble avskiltet
 • Det ble varslet gebyr på over 100 000 kroner på uriktig eller mangelfull føring av personallistebøker
 • Det ble tatt sikkerhet for skyldig merverdiavgift (mva) i en bil og et hus
 • Flere arbeidere var ikke er registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (AA-registeret).
 • I en virksomhet ble det stanset bruk av uidentifiserbare kjemikalier
 • Det blir opprettet tre bokettersyn på lønnsområdet i etterkant
 • Bruk av tre løftebukker ble stanset i tilknytning til bilverksteder

A-krimgruppa vil følge opp flere av virksomhetene videre.
− En del av virksomhetene må ta grep for å følge regelverket. Vi ser at virksomheter som har blitt fulgt opp tett av ulike etater begynner å rette seg etter de lover og regler som gjelder, eller de legger ned. I virksomheter som ikke har fått så mange besøk tidligere, avdekker vi flere mangler. Det viser at a-krimgruppas kontroller i arbeidslivet har effekt. Her er det også viktig at folk tipser oss dersom de ser mistenkelige forhold, sier Svensli.


Fakta om A-krimsenteret i Tønsberg

 • A-krimsenteret i Tønsberg ble åpnet i 2017, et tverretatlig samarbeid for å bekjempe kriminalitet i arbeidsmarkedet i Buskerud, Vestfold og Telemark.
 • Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatt sør, Sør-Øst politidistrikt, NAV Kontroll og skatteoppkreverne. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.
 • Målet med samarbeidet er å avdekke, forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
 • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20