banner web

A+ A A-

Tømmerhus gis bort

Det gamle lagerhuset er nå revet. Foto: Frank Tverran Det gamle lagerhuset er nå revet.

Den falleferdige bygningen som sto inntil Bakke-gården på Nordsiden, kan du nå få gratis.

Det er Erik Stokke som forteller dette. Han og broren Petter er eiere av eiendommen hvor huset fra 1800-tallet for en tid tilbake ble demontert og dokumentert av Tronrud Bygg.

Bygningen har i følge Stokke vært ombygd flere ganger og det er så mye råte og innsektshull i tømmeret at det neppe er stort å rekonstruere.

Sist noe lignende skjedde med et allerede råttent hus, var Brugets gamle administrasjonsbygg i Arnemannsveien 5. I 1997 ble den gamle administrasjonsbygningen demontert og lagt på Tyrimyra. Etter flere år med betydelige råteskader, ble restene solgt til en privatperson for gjenbruk. Bygningen var fra begynnelsen av 1800-tallet. (Saken fortsetter under bildene)

revet hus03
Det gamle huset i Arnemannsveien. (Foto: Frank Tverran)

revet hus04
Slik endte huset i Arnemannsveien (Foto: Frank Tverran)

Nå er det bygningen som ble tatt ned for å gi plass til "Gledeshuset" som står for tur. Materialene fra denne er også plassert på Tyrimyra.

- Det har vært vanlig å lagre bygninger på den måten, både hos friluftsmuseene og hos private. Men det er ingen god løsning over tid. Skal man redde bygningen bør den settes opp og få tak på seg, sies det fra faghold.

Begynnende råteskader
Tilstanden til materialene er i utgangspunktet avgjørende for hvor mye den vil tåle av fuktutsatt lagring. Det er fuktighet som er fienden her - hvis tømmeret har mindre råteskder her og der, vil kun tørr lagring stoppe råten til man får gjort noe med skadene. Og tørr lagring er det ikke på Tyrimyra.

I områder med konstant høye fuktverdier, kan imidlertid skadene utvikles raskt og bli omfattende i løpet av få år.

Så den som er interessert i det gamle demontrerte huset bør skynde seg. Og: Det følger med et kommunalt vedtak "på kjøpet":

"Det har gjennom reguleringsprosessen blitt vedtatt i HMA ved 1. gangsbehandling av reguleringsplanen i pkt. 3; Dersom laftebygningen «Garveriet» skal rives, må den tas ned, merkes og oppbevares på en slik måte at den senere kan føres opp for ny bruk annensted.»
Fortidsminneforeningen v/Knut Ridderhus har hatt sterk interesse av å bistå til at Garveriet kan tas vare på og flyttes til nordre park, på bakgrunn av bygningens verneverdi. Vi har mottatt e-post fra Knut Ridderhus der han skriver at fortidsminneforeningen dessverre ikke har noen økonomiske midler til å kunne bistå en slik merking/oppbevaring på nåværende tidspunkt. Vi anser likevel, på bakgrunn av det politiske vedtaket datert 31.08.2015, at bygningen uansett må tas vare slik at den om mulig kan settes opp igjen et annet sted. Vi har derfor satt dette som en forutsetning."

Så du kan enten sørge for bedre oppbevaring enn slik det nå ligger og råtner eller sette det opp et annet sted.


revet hus02
Dette kan du nå få gratis (Foto: Frank Tverran)

Sist redigertonsdag, 02 mai 2018 15:23
  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20