banner web

A+ A A-

Veterinærer skal bidra til å avdekke familievold

  • Skrevet av ntb
  • Publisert i Nyheter
Veterinærer skal bidra til å avdekke familievold Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Veterinærer over hele landet skal bidra i et nytt prosjekt som skal avdekke og håndtere voldssaker i nære relasjoner.

I 2018 skal Krisesentersekretariatet lede pionerprosjektet «Se sammenhengen» for å øke bevisstheten om forholdet mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner. Det skriver Aftenposten.

Målet er et tettere samarbeid mellom helsevesen, barnevern, politi, Mattilsynet og veterinærer om avdekking og håndtering av vold.

– Sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot barn eller andre familiemedlemmer er kjent. Voksne som mishandler barn eller partner, kan også mishandle familiens dyr. Vold mot husdyr kan være første eller eneste synlige tegn på vold i nære relasjoner, sier leder av Dyrebeskyttelsen Norge, veterinær Åshild Roaldset til avisen.

Per i dag har ikke veterinærer lovbestemt varslingsplikt etter barnevernloven, slik flere andre yrkesgrupper har.

– Men vi vet at mange veterinærer rapporterer – som medmennesker – til instanser som barnevernet, sier president i Den norske veterinærforening Torill Moseng.

Hun forteller også at en veterinær kan være den første en voldsutsatt person betror seg til, og sier veterinærer må være forberedt på å håndtere det.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20