banner web

A+ A A-

Ringerikes Blad stabiliserer seg

Ringerikes Blad stabiliserer seg Foto: Medietilsynet

Etter et noe turbulent 2015 og 2016, ser det nå ut til at Ringerikes Blad har fått kontroll på driftskostnadene og funnet et greit økonomisk ståsted.

Avisa hadde i 2016 inntekter på 63,5 millioner, mens de i 2017 hadde 61,5 mill. Nytt i 2017 var posten "andre driftsinntekter" med nærmere 1.7 mill. Rene salgsinntekter var derfor i 2017 bare 59,8 mill.

Lokalavisa hadde i 2017 et årsresultat på 4,4 mill mens det i 2017 var på 9,3 mill. Lønn til ansatte har gått ned fra 14,9 mill i 2016 til 14,1 mill i 2017. Lønna til redaktør Blaker gikk i samme perioden opp fra 1.077.000 til 1.205.000.

Norsk avisbransje forøvrig hadde i 2017 det beste driftsresultatet siden 2011, på nesten 900 millioner kroner. Det viser en ny rapport fra Medietilsynet. – Selv om lønnsomheten er bedret, fortsetter inntektsfallet. De globale aktørene tar en stadig større del av annonsemarkedet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

De totale brukerinntektene (inntekter fra abonnement og løssalg) økte med nesten tre prosent i fjor til over 6,5 milliarder kroner. Inntektene fra papiravisen fortsetter å falle, mens de digitale brukerinntektene økte med over 50 prosent i 2017, og passerte én milliard kroner. Det er nær en åttedobling siden 2013.
– Tallene viser at avisene lykkes stadig bedre med å ta betalt for den digitale journalistikken, sier Velsand.

Google og Facebook kaprer annonsekronene

Det totale norske reklamemarkedet har holdt seg stabilt på rundt 20 milliarder kroner de siste fem årene. I perioden har globale selskaper, med Facebook og Google i spissen, mer enn tredoblet sine annonseinntekter fra det norske markedet, mens avisenes har mistet tilsvarende beløp.

Siden 2013 har avishusene mistet nesten 40 prosent av reklameinntektene. I fjor ble avisenes samlede reklameinntekter redusert med cirka en halv milliard kroner, en nedgang på ni prosent. Fallet fortsetter på papir, mens utviklingen i de digitale reklameinntektene har vært stabil det siste året.

I 2013 sto reklameinntektene for over halvparten av avisenes inntekter. Fire år senere er dette snudd på hodet, og nå utgjør brukerinntektene nesten 60 prosent av de totale inntektene.
– Avisenes brukerinntekter blir dermed stadig viktigere for avishusene, men de klarer ikke å kompensere for fallet i annonseinntekter, sier Velsand.

Mistet 300 millioner i 2017

Avishusenes totale inntekter fortsetter å gå ned, selv om inntektene falt mindre i 2017 enn de foregående årene. I fjor mistet avishusene 300 millioner kroner i inntekter. Fra 2013 til 2017 falt avisenes driftsinntekter med til sammen 2,8 milliarder kroner.

– Vi forventer at inntektene fra papiravisen kommer til å gå ytterligere ned i årene framover, og det er lite sannsynlig at utviklingen i de digitale inntektene kan kompensere for fallet. Dermed blir ytterligere kostnadsreduksjoner nødvendig dersom avisene skal opprettholde lønnsomheten. Samtidig må arbeidet med innovasjon og produktutvikling fortsette. I et mediemangfoldsperspektiv blir det viktig å følge utviklingen nøye framover, sier Velsand.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20
Mer i denne kategorien « Tropevarmen fortsetter NRK ruler »