banner web

A+ A A-

Skolestart høsten 2018

Skolestart høsten 2018 Foto: Frank Tverran

Her er den komplette lista over skolestart i Ringerike. Her finner du frammøtesteder og klokkeslett for hver skole. Første skoledag er mandag 20. august.

Oppmøtetider ved den enkelte skole:

Eikli skole

Alle elevene tas imot ved hovedinngangen.  
1. trinn kl. 08.30 - 12.50. Foreldrekaffe i hallen.
2. - 7. trinn kl. 08.10 – 12.50.
SFO kl. 12.50 - 16.45. Det er ikke morgensfo.

Hallingby skole

1. årstrinn kl. 09.00 – 11.30
2. – 10. årstrinn kl. 08.50 – 14.15
SFO er åpent fra kl 07.15 – 08.50 og etter skoletid frem til 17.00

Haugsbygd ungdomsskole

Vi har skoledag fra 08.20 til kl. 14.00. Husk matpakke.

Helgerud skole

1. trinn kl. 09.00 - 12.50. Foreldrekaffe
2.- 4. trinn kl. 08.10 - 12.50
5. trinn kl. 08.10 - 14.00, 6. trinn kl. 08.10 - 12.50 og 7. trinn kl. 08.10.
SFO kl. 12.50 - 17.00. Det er ikke SFO morgenåpent første skoledag.

Hov ungdomsskole

Alle møter i gymsalen for felles oppstart kl. 08.15.
Det er full skoledag til kl. 13.55 og utdeling av skolebøker. Ta med skolesekk, mat og drikke.

Hønefoss skole

Alle elevene tas imot ved hovedinngangen.    
1.årstrinn kl. 09.00 – 13.15
2.- 4.årstrinn kl. 08.15 – 13.15
5.- 7.årstrinn kl. 08.15 – 13.45
SFO har åpningstid fra 07.00 - 17.00.
Foreldrene i 1. klasse er velkommen til kaffe og prat i SFO-lokalene, mens elevene er på skolen. Kl.10.00 er det en felles samling i gymsalen hvor 1.klasseforeldrene også er velkomne.

Kirkeskolen

1.årstrinn: 09.00 - 12.50
2.- 7.årstrinn: 08.10 - 12.50
Ta med mat og drikke.
SFO kl. 12.50-16.45. Det er ikke morgenåpen SFO første skoledag.

Nes skole

Starter kl.08:15 for alle klassetrinn.  
Skoleslutt denne dagen blir kl.12:45 for barnetrinnet og kl.14:00 for ungdomstrinnet.

Sokna skole

Alle møter kl. 08.15
1. årstrinn slutter kl. 10.30
2. - 10. årstrinn slutter kl. 13.55
SFO fra kl. 07.00 – 08.15 og fra kl. 10.30 for 1. årstrinn og fra kl. 13.55 for 2.-.4. trinn.
Husk mat og drikke.
Foreldrene i 1. klasse er velkommen til kaffe og prat på naturfagrommet (eller ute ved flott vær) mens elevene er på skolen.

Tyristrand skole

1. årstrinn kl. 10.00 - 12.30
2. årstrinn kl. 08.15 - 12.35
3. årstrinn kl. 08.15 - 13.45  
4. - 5. årstrinn kl. 08.15 - 12.35
6. - 10. årstrinn kl. 08.15 - 13.45  
SFO er åpen fra kl. 12.30 - 16.30  Leksetid har oppstart f.o.m. mandag 3.september 2018. Det er ikke morgenåpent på SFO første skoledag.

Ullerål skole

1. trinn møter kl. 09.00 ved Ringerikshallen. De slutter på skolen kl. 14.00.
2. - 7.trinn har skole fra kl. 08.15 - 14.00. Frammøte ved Ringerikehallen.
SFO er åpen fra kl. 07.00 - 8.15 for de som har morgentilbud, og kl 14.00-17.00 etter skoletid. Alle må ta med matpakke og drikke.

Vang skole

1.trinn kl. 08.30 – 11.15
2. – 7. trinn kl. 08.15 -12.15
SFO kl. 07.00 – 08.15 og 11.00 – 16.45

Veien skole

Alle elever ønskes velkommen foran hovedinngangen første skoledag:
1. trinn kl. 09.00 - 12.15 (SFO starter 12.30 for 1.trinn)
2. trinn kl. 08.15 – 13.30
3. – 7. trinn kl. 08.15 – 14.00
Åpningstider SFO: Morgenåpent fra kl. 07.00 – 08.15
Ettermiddagsåpent fra kl. 13.30 - 17:00  

Veienmarka ungdomsskole

Alle møter i gymsalen for felles oppstart kl. 08.10. Det er full skoledag til kl. 13.50. Ta med sekk,  mat og drikke.

Ringerike Steinerskole

Vi ønsker alle velkommen kl. 09.00
SFO åpen fra kl. 13.00

Ringerike Montessori

Første skoledag møter alle kl. 08:15 - skoledagen varer til kl. 14.15.
SFO er åpen til kl. 16.30.

Steinsfjorden Montessoriskole

Hos oss starter "gamle" elever 08:30 og "nye" elever 09:00.
Skolen varer som vanlig til kl 14:30.

Ringerike kulturskole

Ringerike kulturskole starter undervisningen mandag 27. august.

Læringssenteret for voksne

Læringssenteret for voksne - deltakere på norskkurs, grunnskole for voksne og introduksjonsprogram
Skolestart mandag 20.august.  Alle deltakere møter kl.09:00 på AKA Arena (fotballbanen)
Ta kontakt med Læringssenteret for voksne på telefon 32 11 78 50 eller 32 11 79 50 for nærmere informasjon.

Kilde: Ringerike kommune

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20