RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 19.10.2019

Stilling ledig

:

Her gjelder det å være tidlig ute

Her gjelder det å være tidlig ute Foto: Frank Tverran

Nå har styret i Hønefoss Sparebank vedtatt forslag om etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert emisjon.

Slike investeringer pleier som kjent å kaste betydelig mer av seg enn ordinær innskuddsrente.

Styret i Hønefoss Sparebank besluttet i møte den 28. september 2018 å foreslå for generalforsamlingen at banken etablerer eierandelskapital ved utstedelse av minimum 300 000 og maksimum 400 000 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs 105 ("Emisjonen"). Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning av minimumsbeløpet i Emisjonen med bruttoproveny NOK 31,5 millioner.

Emisjonen foreslås som følge av nye og strengere krav til ren kjernekapital, samt bankens ønske om å fortsatt kunne vokse innenfor sitt markedsområde.

Forslaget om utstedelse av egenkapitalbevis forventes å bli lagt frem for behandling i bankens generalforsamling den 15. oktober 2018. Gjennomføring av Emisjonen er betinget av nødvendige vedtak i generalforsamlingen og tillatelse fra Finanstilsynet til å etablere eierandelskapital.

Hønefoss Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent