RingeriksAvisa 20 år

A+ A A-

Heftet Ringerike er i trykken

Heftet Ringerike 2018 Heftet Ringerike 2018

Heftet Ringerike 2018 lanseres i Svenskestua, Ringerikes Museum, Norderhov, søndag 28. oktober kl 13. Noen forfattere er bedt om å fortelle litt om det de har skrevet.


Litt om årets utgave

I år får du enda mer for pengene: Heftet Ringerike har økt sideantallet til 98 sider! Og prisen er fortsatt bare en hundrelapp.

- Pågangen av stoff har vært så stor, at dette har blitt nødvendig, sier redaktør Ragnvald Lien.

Her er litt fra årets innhold:

Da soldaten Knut Rundtop fra Hemsedal i 1892 skulle gjøre tjeneste på Helgelandsmoen, tok reisen dit tre dager. Turen startet med hest og kjerre til Gulsvik, så med båt til Krøderen jernbanestasjon som åpnet i 1872, og videre med tog på Krøderbanen til Vikersund. Derfra fraktet Randsfjordbanen ham til Hønefoss før siste etappe til Helgelandsmoen.

I 1868 åpnet Randsfjordbanen mellom Drammen og Randsfjord stasjon. Med båt på Randsfjorden kom en helt til Odnes uten å være avhengig av hest og kjerre. Tilsvarende var det mulig å reise med båt fra Hen til Sørum i Begnadalen. Store mengder gods og passasjerer ble fraktet langs Sperillen og på den langsomtflytende Begna både sør og nord for innsjøen.

I vår tid er vi blitt avhengige av bilen og må ofte kjøre rundt fjorder og innsjøer. Mens store innsjøer i dag ofte skiller oss, bandt de i tidligere tider folk sammen. Vassdragenes transport av tømmer, sagskurd og ved er det også slutt på. Etter at brøtning og fløtning i vårt distrikt tok slutt omkring 1967, har store biler og moderne veier overtatt denne transporten. I tillegg har vi i dag fått bruer over mange sund hvor det før var ferjeleier.

Årets hefte spenner over mange andre spennende temaer enn kommunikasjoner og transport. Målet er at artiklene skal speile både nær og fjern fortid og favne både bygd og by. Vi ønsker fremdeles å bringe nytt stoff om kjente ringerikinger, men også løfte fram ukjente lokale askeladder som bondegutten Gulbrand Enger fra Ådal. Han dro ut i verden og ble en berømt fiolinbygger i København.

Nytt av året er at tidligere temaer i Heftet Ringerike kan søkes opp på websiden, noe som gjør det enklere å bruke tidligere årganger av heftet som historisk kilde.

  • TIPS!: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20