onsdag, 31 oktober 2018 09:23

Skatteoppgjøret for 2017 er klart

Skrevet av

Vi har sammenlignet skatteoppgjørene i Ringerike, Hole og Jevnaker.

Til sammen har 219 200 skattytere i Buskerud betalt 25,2 milliarder kroner i skatt.  169 000 har fått igjen penger på skatten.

Det samlede skatteoppgjøret viser at 219 200 lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende i Buskerud har betalt til sammen 25,2 milliarder kroner i skatt i 2017.

8 av 10 lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende i Buskerud fikk i gjennomsnitt et tilgodebeløp på 13 000 kroner. Det vil si at rundt 169 000 personlige skattytere har fått rundt 2,2 milliarder kroner igjen på skatten. 40 400 måtte betale restskatt, på til sammen 1,3 milliarder kroner. Det vil si 31 400 kroner i gjennomsnitt.


Ikke for sent å endre i skattemeldingen

steinar naes– Oppdager du feil eller ser at noe mangler, skal du endre skattemeldingen selv. Det kan for eksempel være fradragsposter som ikke er fylt ut eller inntektsposter som ble feil ved utfyllingen av skattemeldingen. Skatteetaten vil da beregne skatten din på nytt, og sende deg et nytt skatteoppgjør, sier avdelingsdirektør i Skatteetaten, Steinar Næs.

Etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft i fjor, fastsetter du selv grunnlaget for skatten din når du oppgir inntekt, formue, gjeld og fradrag i skattemeldingen. Det betyr at du ikke lenger skal sende en klage på skatteoppgjøret, hvis noe er feil. Du kan endre opplysningene selv i opptil tre år etter leveringsfristen.

Skatteetaten har laget en veileder som hjelper deg å endre skatteopplysninger selv. skatteetaten.no/klage

– Ikke glem skattekortet

De økonomiske forholdene kan endre seg gjennom året. Har du for eksempel fått ny jobb, gått av med pensjon, tatt opp lån, har barn som har begynt i barnehage eller kanskje sluttet på SFO? Da gjør du lurt i å endre opplysningene i skattekortet.

– Endinger i inntekter, utgifter og livsendringer generelt, kan gi grunn til å endre skattekortet. Da slipper du store overraskelser med restskatt eller skatt til gode når skattemeldingen kommer på våren, sier Næs.

Skattekortet endrer du enkelt på skatteetaten.no

Skattelistene tilgjengelige fra 7. november

Skattelistene for inntektsåret 2017 er tilgjengelig for søk på skatteetaten.no fra 7. november. Søk omfatter nettotall for personer og selskaper. Det loggføres hvem som har søkt på deg i skattelistene.

Siden oktober i fjor har det vært 1,6 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på 440.000 unike innlogginger. Det er omtrent likt som året før. Til sammenligning var det i året før loggføring av søk ble innført, 16,5 millioner søk fordelt på nær 927.000 unike innlogginger.

Skattelistene blir tilgjengelige her: skatteetaten.no/skattelistene

Skatteoversikt for Ringerike, Hole og Jevnaker

  Ringerike Hole Jevnaker
Antall skattepliktige 23 613 5 511 5 198
Sum beregnede skatter og avgifter 2 450,0 Mill 731,3 Mill 519,3 Mill
Antall som betaler sum beregnede skatter og avgifter 22 718 5 294 5 016
Sum forskudd 2 569,0 Mill 779,6 Mill 544,8 Mill
Sum forskudd betalt av antall skatteytere 23 357 5 452 5 161
Skatt til gode 223,4 Mill 87,2 Mill 46,2 Mill
Antall skatteytere med skatt til gode 18 498 4 208 4 115
Gj. snitt tilbakebetalt 12079 20734 11234
Sum restskatt 107,1 Mill 39,1 Mill 22,0 Mill
Antall skatteytere med restskatt 4 117 1 053 907
Gj. snitt restskatt 26022 37172 24225
Sist redigert onsdag, 31 oktober 2018 09:47