RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 19.10.2019

Stilling ledig

:

Storoppkjøp av lokale foretak

En rekke lokale gründere har i løpet av de siste to årene gitt fra seg kontrollen i egne foretak mot en pen slump penger.

I tillegg har de samme gründerne forpliktet seg til å fortsette som ledere og minioritetseiere.

ECIT AS har kjøpt opp majoriteten i flere lokale foretak. Disse foretakene er overtatt:

Office Center Hønefoss AS
Ecit AS har overtatt 64,25%
Jore Invest AS, som eies 100% av Joar Løhre har fortsatt 33,25%.
I regnskapet til Jore Invest, har balanseposten "andre finansinntekter" økt med ca 17 millioner fra 2016 til 2017.

Dokumentpartner Hønefoss AS
Ecit AS har overtatt 50,1% av aksjene og Elizalex AS beholder 49,9%. Robin Junge er 100% eier her og selskapet har fått 4,6 millioner aksjer i Ecit As, eller 1,434%. Her fikk han inn 21.9 millioner kroner i finansinntekter til Elizalex til tross for at det var selskapets første driftsår.

A-konto Økonomi AS
Eies allerede 100% av Veiby Økonomi AS, se nedenfor.
Akonto AS eier ca 1,5 millioner B-aksjer i ECIT AS, dette utgjør 0,46% av aksjene.

Veiby Økonomi AS
Veiby Invest AS eier 19,9%
ECIT AS har kjøpt 50,1%
Vø Partner AS eier 30%

Veiby Invest AS, som er 100% eid av Per Veiby, eier også ca 6,3 millioner B-aksjer i ECIT AS, noe som utgjør en andel på 1,963%
Vø Partner AS eies med like deler av selskapene til Per Veiby, Ellen Ørpen Aamodt, Miriam Jørgensen, Yassin Azari og Andreas Haugland.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent