tirsdag, 05 mars 2019 12:59

Nye grenser

Skrevet av

Ved årsskifte 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i endringene som følger av kommune- og regionreformene. Det er vedtatt sammenslåinger for 109 kommuner, der to eller flere kommuner slås sammen til 43 nye kommuner.

I tillegg vil alle kommuner som tilhører fylker som inngår i fylkessammenslåing få nytt kommunenummer. Etter sammenslåingene vil det være 356 kommuner i Norge. Nye nummerserier for fylker, og nye kommunenummer er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Regionreformen er en reform av fylkesstrukturen i Norge. Fra 1. januar 2020 vil 13 fylker slås sammen til 6 nye. Totalt vil det være 11 fylker. Det blir også kommunejusteringer.

I tillegg til sammenslåinger av hele kommuner er det gjort 16 vedtak om grensejusteringer mellom kommuner, der større eller mindre områder flyttes fra en kommune til en annen.