mandag, 18 mars 2019 21:21

Sted for ungdom i City-gården

Skrevet av
Sted for ungdom i City-gården Arkivfoto: Frank Tverran

Tirsdag åpner "Ungdomsplassen" i Hønefoss. Ringerike kommune skal være mer tilgjengelig for unge og dette skal være en uformell møteplass.

"Ungdomsplassen" er ment for ungdom i alderen 13 til 23 år, og er åpen tirsdager kl 16-20, onsdager kl 16-20 og fredager kl 12-16.

Tilbudet blir "Drop in" hvor ungdom kan slå av en prat med en voksen, få enkel praktisk hjelp eller informasjon om noe de lurer på.
Et annet tilbud er "Veiviser" – hvor ungdom kan få hvite hvor de kan få hjelp til hva. Så tilbys det oppfølging med råd og veiledning.

De som blir til stede på "Ungdomsplassen" er ungdomskontakten, NAV og andre ansatte i kommunen.

Aktiviteter på dag- og kveldstid

Unge savner et sted å treffe jevnaldrende, hvor de kan delta på meningsfylte aktiviteter og ha mulighet for å slå i hjel litt tid. Tilbudene på "Ungdomsplassen" skal være styrt av de unges behov og ønsker for fritiden sin.
For eksempel:

  • Kurs og aktivitetsgrupper
  • Gratis kveldsmat og prat
  • Foreldremøter
  • Arrangementer/events
  • Temakvelder med andre deler av kommunens tilbud

Det er også mulig å møte andre kommunale tjenester på ungdomsplassen. For eksempel kan Helsestasjonen for ungdom ha temakvelder.
Andre som kan stikke innom eller ha temakvelder kan være: Karriereveiledning, kulturtjenesten, NAV, rustjenesten, barneverntjenesten, psykisk helse, oppfølgingstjenesten, forebyggende politi og andre som er aktuelle.
- Vi gleder oss til å åpne Ungdomsplassen, og vil jobbe for at det skal være et levende møtested og en dør inn for de unge, sier Kiahma Whelan, prosjektleder for Ungdomsplassen.

Bakgrunn og fakta

Ungdomsplassen er skapt ut i fra et kartlagt behov både i nasjonale undersøkelser, rapporten fra Holten-utvalget og lokal ungdom. Satsing fra lokale politikere og administrasjonens arbeid i samarbeid med lokal ungdom har ført til Ungdomsplassen åpner nå, og er et prosjekt som skal testes i 2019.

Ungdommen trenger en uformell dør inn til tjenestene

De unge trenger et sted hvor det er trygge voksne som kan hjelpe dem, enten de trenger å finne en aktivitet å drive med på fritiden, ha noen å snakke med eller hjelp fra kommunen eller andre.
Unge strever med å komme i kontakt med rett instans til rett tid.
Ungdommene opplever det kommunale hjelpeapparatet som stort, uoversiktlig og komplisert å forstå. De vet ikke hvilke tjenester som tilbyr den typen hjelp de ønsker seg. De har et stort behov for å snakke med trygge voksne og trenger hjelp til å finne den hjelpen de trenger.

Ungdata 2017

Undersøkelsen Ungdata fra 2017 viser at ikke alle ungdommer i Ringerike er fornøyd med lokalmiljøet sitt. Guttene er generelt mer fornøyd enn jentene, men tendensen er at ungdommer på ungdomsskolen blir mindre fornøyd med lokalmiljøet sitt jo eldre de blir. Ungdommene er minst fornøyd med «lokaler å treffe andre unge på i fritiden». Her svarer 48 % at de er fornøyd og 52 % at de ikke er fornøyd.
Undersøkelsen viser også at ensomhet er et problem blant ungdom i Ringerike kommune. 10 % kan fortelle at de ikke har en eneste venn å betro seg til eller å være sammen med på fritiden.
Ungdom ønsker seg et sted å være hvor de treffer andre ungdommer.
De ønsker et sentrumsnært møtested hvor de kan treffe jevnaldrende. Et slikt tilbud vil både være med å forebygge ensomhet og bidra til trivsel.

Sist redigert mandag, 18 mars 2019 21:27