RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 18.10.2019

Stilling ledig

:

Økt omsetning for Eika Gruppen i 1. kvartal 2019

Eika Gruppen oppnådde et resultat før skatt på 78 millioner kroner i første kvartal 2019 mot 63 millioner kroner i fjor. Vekst og kostnadskontroll, hjulpet av positiv børsutvikling, bidro til et godt resultat for kvartalet.

Resultatet gir en annualisert egenkapitalavkastning på 12,5 prosent - en økning fra 8,7 prosent i fjor.

Omsetningsveksten var 9,2 prosent sammenlignet med første kvartal 2018, og økte fra 692 til 775 millioner. Den største inntektsøkningen kom fra forsikringsvirksomheten der premieinntektene for egen regning økte med 46 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 8,4 prosent. Ved utgangen av første kvartal var bestandspremien på nær 3 milliarder kroner - en økning på 5,2 prosent siste 12 måneder.

Utbetalte provisjoner til lokalbankene, som er konsernets distributører, økte med 11,7 prosent til 157 millioner kroner (141). Provisjoner til distributørene har vært jevnt økende og ligger på et høyt nivå som følge av vekst og god utvikling i porteføljene.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent