onsdag, 24 juli 2019 12:26

Flere norske sykehus har mange ubrukte pasienttimer

Skrevet av
Ringerike Sykehus Ringerike Sykehus Foto: Frank Tverran

Pasienter som ikke møter opp, fører til at enkelte norske sykehus har nesten 5 prosent ubrukt tid og tomme avtaler.

Til sammen var det i fjor til sammen 313.128 timer som aldri ble brukt ved norske sykehus, viser tall P4-nyhetene har hentet inn fra alle landets helseforetak. Sykehusene ble stående med tomme avtaler for mellom 2 og 4,9 prosent av timene på grunn av pasienter som ikke møtte opp.

– Dette får store konsekvenser, ikke minst for andre pasienter som må vente lenger på å få time, sier seniorrådgiver og leder for programmet Alle Møter ved Helse vest, Finn Olav Mjærum.

Ved å ta i bruk forskjellig typer varslinger har helseregionen fått ned andelen ubrukte timer fra 6 prosent.

P4s oversikt over andelen tomme timer ved sykehus og foretak:

 • Helse Nord: 4,9 prosent
 • Akershus universitetssykehus: 4,7 prosent
 • Sykehuset Østfold: 4,7 prosent
 • Helse Midt-Norge: 2,5 prosent
 • Sykehuset Innlandet 4,5 prosent
 • Vestre Viken 4,5 prosent
 • Sykehuset Vestfold: 4,3 prosent
 • Helse vest: 4,2 prosent
 • Sørlandet sykehus: 3,3 prosent
 • Sykehuset Telemark, 2,0 – 2,5 prosent
 • Oslo universitetssykehus: Ikke oppgitt