tirsdag, 30 juli 2019 12:11

Babyen døde av hodeskadene

Skrevet av
Politioverbetjent Cecilie Sandbakken og politiinspektør Per Thomas Omholt under en pressekonferanse om saken tidligere denne måneden. Politioverbetjent Cecilie Sandbakken og politiinspektør Per Thomas Omholt under en pressekonferanse om saken tidligere denne måneden. Foto: Frank Tverran

Det 11 uker gamle barnet som 15.juni i år kom til Oslo Universitetssykehus – Ullevål med alvorlige skader, døde fredag 26. juli.

Sør-Øst politidistrikt siktet i juni et foreldrepar fra Hønefoss for overtredelse av straffeloven § 274 annet ledd, betydelig grov kroppsskade, mot parets felles 11 uker gamle barn.

Det var Oslo Universitetssykehus – Ullevål som 15. juni meldte om at de hadde fått inn et barn med alvorlige skader. Helsepersonellet ved sykehuset mente skadene var påført barnet. Foreldrene ble avhørt og 20. juni det ble tatt ut siktelse mot paret.

"Den klinisk rettsmedisinske undersøkelsen, og bevisene for øvrig, viser at det er sannsynlighetsovervekt for at skadene på barnet er påførte", uttalte politiinspektør Per Thomas Omholt ved pressekonferansen 11. juli.

Politiet jobber fortsatt ut i fra tre teorier om hva som kan ha forårsaket skadene på barnet:
-    skadene kan være bevisst påførte
-    skadene kan være påførte ved et uhell
-    skadene kan ha medisinske årsaker

Etterforskingen pågår for fullt, og det vil snart oppnevnes sakkyndige for å vurdere hva som kan være årsaken til de alvorlige skadene som ble funnet på barnet.

Sist redigert tirsdag, 30 juli 2019 14:03