tirsdag, 27 august 2019 14:15

Nasjonalbiblioteket åpner spektakulær kartsamling for publikum

Skrevet av
Inngangen til Kartsenteret Inngangen til Kartsenteret Foto: Nasjonalbiblioteket

Med den største utstillingen av historiske kart noen sinne her til lands, åpner Nasjonalbiblioteket dørene til sitt nye kartsenter 2. september. Her får publikum tilgang til verdens mest omfattende samling av trykte kart over Norge, Norden og nordområdene. Både internasjonale og norske gjester kommer for å ta del i åpningen av Kartsenteret, som vekker oppsikt langt utenfor landets grenser.

– Historien til kartene er en historie om hvordan verden har blitt sett, skapt og forstått. Den viser oss hva som til enhver tid har utgjort rammene for verden. Det er denne historien vi skal formidle gjennom utstillinger og arrangementer i Kartsenteret, forteller senterets leder Erling Sandmo.

I Nasjonalbibliotekets samling finnes rundt 150 000 kart. Blant atlas og løse kartblad over verden og Europa finner du her verdens største og mest systematisk oppbygde samling av kart over Norge, Norden og nordområdene, blant annet med det første trykte kartet over Norden fra 1482 og det første trykte verdenskartet hvor Norge er tegnet inn, fra samme år. Kartsenteret vil være utstillingsrom for denne samlingen.

– I Kartsenteret skal publikum få se skiftende utstillinger med noen av de eldste og fineste kartene vi har, dykke ned i historiske atlas og geografisk litteratur, og – ikke minst – utforske kartene i hver minste detalj på vårt spektakulære digitale fremvisningsbord, sier Erling Sandmo.

Kartsenterets brede formidling og allmenne tilgjengelighet gjør det enestående i internasjonal sammenheng. Senteret skal være et arkiv, et utstillingsrom og et sted der brukere kan få studere originalmateriale etter avtale. I tillegg til å henvende seg til et allment publikum vil senteret være et samlingspunkt for et internasjonalt forskningsmiljø og en aktiv historieformidler for skolen. Allerede i åpningsuka får senteret besøk av flere skoleklasser.

kartsenter dagbok 1598
Gerrit de Veers dagbok fra Barentsekspedisjonene (1598) Foto: Nasjonalbiblioteket

Åpningsutstilling

Kartsenterets åpningsutstilling, Fra det fjerne. Trykte kart over Norge og nordområdene, 1482–1845, er den største utstillingen av historiske kart noen sinne i Norge, og kartene som vises her, er spesielt sjeldne og flotte også i internasjonal sammenheng.

Utstillingen forteller om oppdagelsenes tidsalder i nord, da Norge var et sted nederlenderne «oppdaget» under sine dramatiske forsøk på å finne sjøveien til India.  Den viser hvordan omverdenens bilde av Norden endret seg i takt med skiftende interesser, kunnskaper og erfaringer; fra å være en dunkel utkant for renessansens lærde til å bli et sted romantikkens borgere reiste for å gå på tur. Mellom disse epokene ligger århundrer med karthistorie.

Noen av de fineste kartene i utstillingen er hentet fra «Ginsbergsamlingen», som Sparebankstiftelsen DNB donerte til Nasjonalbiblioteket i 2017. Utstillingen blir stående i Kartsenteret ut 2020.

Åpningsuke

I åpningsuka 2.–7. september blir det festivalstemning med flere arrangementer og omvisninger hver dag. Erling Sandmo og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre innleder uka med en samtale med karthistoriker Benedicte Gamborg Briså, forfatter av brageprisvinneren Verdensteater Thomas Reinertsen Berg og, ikke minst, William Ginsberg som forteller om  «Ginsbergsamlingen». I løpet av uka skal den britiske historikerstjerna Peter Frankopan fortelle om forholdet mellom geografi og historie, og den amerikanske forfatteren Daniel Mendelsohn vil holde et nyskrevet foredrag med utgangspunkt i den norske presten og historikeren Jonas Ramus’ (1649–1718) påstander om at Odysseen til dels finner sted i Lofoten. I tillegg skal norgeshistorien fortelles gjennom kart, Barokkanerne skal spille musikk om geografi og reiser, Det norske solistkor skal fremføre et verk av Lene Grenager som springer ut fra Carl von Linnés reise i Lappland, og en av Norges ledende samtidskomponister, Natasha Barrett, har spesialskrevet en musikkinstallasjon som vekker lyden av sjøfarere, oppdagere og historiske hendelser til liv.

I åpningsuka er Kartsenteret åpent for publikum mandag kl. 19–22, tirsdag kl. 15–22, onsdag–fredag kl. 13–22 og lørdag kl. 9–15. Vanlige åpningstider er mandag–fredag kl. 13–19 og lørdag kl. 9–14.

PROGRAM FOR KARTSENTERETS ÅPNINGSUKE 2.–7. SEPTEMBER:

2. SEPTEMBER KL. 19
ARKIVERT: KARTET I VERDA OG VERDA PÅ KARTET | Aslak Sira Myhre og Erling Sandmo med William Ginsberg, Benedicte Gamborg Briså og Thomas Reinertsen Berg

3. SEPTEMBER KL. 18.30
BREATHE BY QUIVERING LEAVES | Konsertframføring ved Det Norske Solistkor

3. SEPTEMBER KL. 20
FRA BABYLON TIL BERGEN | Benedicte Gamborg Briså om karthistorie

4. SEPTEMBER KL. 18
NORGESHISTORIEN GJENNOM KART | Erling Sandmo, Mona Ringvej og Finn Erhard Johannessen

4. SEPTEMBER KL. 20
KLINGENENDE GEOGRAFI | Kartkonsert med Barokkanerne

5. SEPTEMBER KL. 18.30
UHØRTE KART | Musikkinstallasjon av Natasha Barrett

5. SEPTEMBER KL. 20
ODYSSEVS I LOFOTEN | Daniel Mendelsohn om odysseer, kart og historie

6. SEPTEMBER KL. 19
VEIEN MELLOM GEOGRAFI OG HISTORIE | Foredrag ved Peter Frankopan

7. SEPTEMBER KL. 14
OLAUS MAGNUS OG RENESSANSENS NORDEN | Foredrag ved Erling Sandmo


OMVISNINGER
I åpningsuka gis det omvisninger i Kartsenteret i forkant av arrangementene tirsdag–lørdag

kartsenter erling sandmo
Leder for Kartsenteret Erling Sandmo. Foto: Nasjonalbiblioteket