fredag, 22 november 2019 14:36

Forbudt også med båt i elva

Skrevet av
Forbudt også med båt i elva Dronefoto: Nitar AS/Frank Tverran

Politiet nedlegger ferdselsforbud på Hovsenga og i nærheten av rasområdet. Det samme gjelder for ferdsel på Randselva.

Det gjøres en ny vurdering i forhold til ferdselsforbudet mandag klokken 12.00.

Det settes opp fysiske sperringer ved broen over til Hovsenga, innerst i Bekkegata og innerst i Livveien.

Ringerike kommune har hatt geoteknikkere fra NGI ute i området for å vurdere situasjonen. Ut i fra dette har man vurdert situasjonen slik at det riktige nå er å be Politiet om å nedlegge ferdselsforbud inntil videre.

Kommunen er veldig opptatt av å ta alle nødvendige hensyn i forhold til folks sikkerhet og er veldig glade for at det ikke var personer i området som ble berørt da rastet gikk.

Området er derfor sperret av og det er nedlagt ferdselsforbud. Ringerike kommune henstiller alle om å ta hensyn til dette.

hovsenga before
Våren 2014 så det slik ut. Nå er det meste på bildet ødelagt. Dronefoto: Nitar/Frank Tverran

Se før og etter mot "Blodsugerdammen".

blodsugerdammen before
Foto: Frank Tverran

blodsugerdammen after
Foto: Frank Tverran

Sist redigert fredag, 22 november 2019 14:54