mandag, 02 desember 2019 11:31

Per-Arne Hanssen er ferdig i Hønefoss Sparebank

Skrevet av
Per-Arne Hanssen Per-Arne Hanssen Arkivoto: Frank Tverran

– En kritisk rapport fra Finanstilsynet har pekt på områder som krever andre lederegenskaper enn det han har brakt inn i jobben, skriver banken i en børsmelding mandag.

Han synes derfor det er riktig å slippe til en ny leder som kan bidra til en fortsatt positiv utvikling i banken.

Hønefoss Sparebank er en solid sparebank i Eika Alliansen. Banken har de siste årene hatt god vekst og en positiv resultatutvikling, med tilfredsstillende egenkapitalavkastning.

-Vi er tilfreds med de økonomiske resultater som Per-Arne Hanssen sammen med de øvrige ansatte i banken har bidratt til.
Styret vil, sammen med fungerende banksjef Torgeir Nøkleby og bankens ansatte, fortsette arbeidet med å iverksette nødvendige tiltak på de områder Finanstilsynet peker på i sin rapport, heter det i børsmeldingen.

Sist redigert mandag, 02 desember 2019 12:06