fredag, 20 mars 2020 07:31

Egen tannklinikk for koronasmittede i Hønefoss

Skrevet av
Egen tannklinikk for koronasmittede i Hønefoss Foto: Pixabay

Viken fylkeskommune oppretter flere tannklinikker for å kunne behandle koronasmittede pasienter som har behov for akutt tannhelsehjelp.

– Vi oppretter tre klinikker i Viken som både private og offentlige tannklinikker kan henvise koronasmittede pasienter videre til, sier direktør Berit Binde for tannhelsetjenesten i Viken.

De tre klinikkene opprettes på Tune tannklinikk i Sarpsborg, Hønefoss tannklinikk og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst i Oslo.

De blir opprettet så snart nødvendig smittevernutstyr er på plass.

– Friske ikke-smittede pasienter som trenger akutt tannhelsehjelp, behandles på sin nærmeste tannklinikk, sier Binde.