tirsdag, 24 mars 2020 18:34

Enklere Liv slår seg konkurs

Skrevet av
Enklere Liv i KUBEN pakket ned butikken før helgen Enklere Liv i KUBEN pakket ned butikken før helgen Foto: Frank Tverran

I kjølvannet av krisen knyttet til koronapandemien, har Enklere Liv-kjeden slått seg konkurs.

Det skjer bare halvannet år etter at de nye eierne av Enklere Liv prøvde å stable kjeden på beina etter den forrige konkursen, som var i august 2018.

Det forteller daglig leder Kenneth Baltzersen i en pressemelding.

– Dessverre har covid-19-epidemien satt en stopper for gjennomføringen av planen. Aktiviteten i butikkene og selskapene har nærmest stoppet helt opp. Som følge av usikkerheten om hvor lang tid det vil ta før man igjen vil kunne være i normal drift har styret besluttet å begjære oppbud, heter det i pressemeldingen.

Videre skriver han at veien til lønnsom drift ble for lang.

– Årsakene til dette er sammensatte, men varetilgangen i spesielt de tre første kvartalene etter konkursoppkjøpet var vanskelig. Dette bidro til utfordringer med å få tilstrekkelig salgsvolum inn i vintersesongen.