fredag, 30 oktober 2020 12:44

Holeværinger må til Ringerike for syndforlatelse

Skrevet av
Hønefoss kirke er en av de kirkene i Ringerike kommune som tilbyr nattverd. Hønefoss kirke er en av de kirkene i Ringerike kommune som tilbyr nattverd. Foto: Frank Tverran

I Oslo og Bergen er det smittevernregler som tilsier at folk ikke får gå til nattverd i kirkene. Hole kommune har valgt den samme linjen som Oslo, mens alle kirkene i Ringerike kommune har nattverdsbordet dekket.

- Vi har tatt en avgjørelse på at vi i Ringerike fortsatt skal tilby nattverd under gudstjenestene, sier kirkeverge Kjetil Gjærde til RingeriksAvisa.

Kirkene har allerede i lang tid praktisert smittevernregler og rutinene for nattverden er endret til større grad av selvbetjening.