mandag, 13 mars 2023 23:41

Skattelistesøkene blir «gjenåpnet»

Stortingsflertallet er enige om å gjeninnføre anonyme skattelistesøk. Stortingsflertallet er enige om å gjeninnføre anonyme skattelistesøk. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Stortingsflertallet er enige om å gjeninnføre anonyme skattelistesøk. I tillegg skal det bli mer åpenhet om utenlandsk eierskap i norske selskaper.

Bakgrunnen er et forslag fra Rødt i Stortinget om «å begrense skjult eierskap og sikre økt åpenhet om skatt og økonomiske forskjeller». Rødt, SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet bekrefter overfor NTB at de stiller seg bak forslaget. Dermed er det flertall på Stortinget.

Det var E24 som meldte om dette først.

– Skattelistene er offentlig informasjon som bør ligge åpent tilgjengelig for alle norske borgere. Åpenhet om økonomi og ulikhet er en forutsetning for et levende demokrati, sier Rødts finanspolitiske talsperson Marie Sneve Martinussen til NTB.

– Helt avgjørende

Fram til skatteåret 2013 kunne hvem som helst søke i skattelistene anonymt og sjekke andre personers inntekt, formue og skatt. Men denne muligheten ble fjernet av den borgerlige regjeringen, noe som førte til et kraftig fall i antall søk.

Dagens regelverk innebærer at folk kan se hvem som har søkt på dem i skattelistene. Nå blir dette endret igjen.

– Åpenhet er helt avgjørende for tilliten til skattesystemet vårt. Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil derfor åpne for at privatpersoner igjen kan søke anonymt i skattelistene. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV stemte imot Solberg-regjeringens innstramminger i 2014. Det var fordi vi i motsetning til høyresiden var opptatt av å sikre mest mulig åpenhet rundt hvordan norsk skattepolitikk slår ut for den enkelte, sier Benjamin Jakobsen (Ap) til NTB.

– Mindre åpenhet

Jakobsen er vara for finanspolitisk talsperson Eigil Knutsen og sitter i finanskomiteen på Stortinget. Han viser til at det ble gjennomført 16,5 millioner søk i skattelistene i 2012, men at tallet var nede i 1,6 millioner i 2021.

– Dette viser tydelig at det har blitt mindre åpenhet rundt skattelistene med høyresidens politikk. Dette ønsker vi i Arbeiderpartiet å gjøre noe med, sier han.

Finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, Geir Pollestad, sier at det er viktig å sikre en god balansegang mellom det å sikre mest mulig åpenhet og det å ivareta hensynet til personvern.

– En gjennomgang av regelverket vil hjelpe oss med å få til den balansegangen på en god måte, sier han.

SV stiller seg også bak forslaget.

– Vi var jo veldig kritiske til innstrammingen som Frp gjorde, et grep vi mener er uheldig hvis man har som mål å forhindre skattetilpasning og skatteunndragelse. Vi er positive og mener det er riktig å åpne skattelistene opp igjen, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Det var Siv Jensen (Frp) som var finansminister da det ble slutt på anonyme søk.

Frp: – Misunnelse og sjalusi

Frps Roy Steffensen, som sitter i finanskomiteen, reagerer sterkt på avgjørelsen fra flertallspartiene.

– Misunnelse og sjalusi er tilbake i regjeringskontorene nå som Vedum har gitt tommelen opp til at Ap/Sp/SV/Rødt gjeninnfører snoking i skattelistene. Nå blir det digital gapestokk hvor naboer, familie og venner fritt kan fråtse i skatteopplysningene til hver enkelt, sier Steffensen til NTB.

Han sier Frp er stolt av å ha fått fjernet anonyme søk.

– Vi beklager at det i iveren etter å ta de rike nå blir gjeninnført, sier han.

Utenlandsk eierskap

Det er også flertall for et forslag om å skjerpe reglene for åpenhet om utenlandsk eierskap i norske selskaper, gjennom registeret over reelle rettighetshavere.

Dagens forskrift, som nylig trådte i kraft, legger opp til at kun eiere som kontrollerer over 25 prosent av et selskap, vil omfattes av registeret.

– Forslagsstillerne mener denne grensen er satt altfor høyt til at registeret kan gi presis informasjon om svært mange viktige personer, og at det framstår enkelt å dele opp større eierskapsposter dersom man vil unngå registrering, heter det i forslaget.

Registeret over reelle rettighetshavere åpner i løpet av 2023.

Andre saker å lese

Russland: Vil ha bedre luftvern i Moskva

22-03-2023 Nyheter NTB-AFP - avatar NTB-AFP

Russland: Vil ha bedre luftvern i Moskva

Luftvernsystemene i Russlands hovedstad Moskva skal moderniseres, ifølge forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Les mer i RingeriksAvisa

Høyre med ny knallmåling

21-03-2023 Politikk NTB - avatar NTB

Høyre med ny knallmåling

Regjeringsmakten ville skiftet til borgerlig side dersom det var valg i dag, ifølge ny måling. Høyre får 34,6 prosent.

Les mer i RingeriksAvisa

Politiet klarer ikke å stanse voldsbølgen i Stockholm

21-03-2023 Nyheter NTB-TT - avatar NTB-TT

Politiet klarer ikke å stanse voldsbølgen i Stockholm

Tross økt innsats fra politiet mot skytinger og sprengninger i Stockholm, er det så langt ingenting som tyder på at den gjengrelaterte voldsspiralen avtar.

Les mer i RingeriksAvisa

Kirkens Bymisjon: Papirløse barn blir sviktet av Norge

21-03-2023 Nyheter NTB - avatar NTB

Kirkens Bymisjon: Papirløse barn blir sviktet av Norge

Papirløse barn lever med angst og får ikke nok helsehjelp eller skolegang, ifølge en ny rapport fra Kirkens Bymisjon. De påpeker brudd på barnekonvensjonen.

Les mer i RingeriksAvisa