tirsdag, 14 mars 2023 10:58

Nye fastlegetilskudd fra 1. mai – mer til leger med sykere pasienter

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap, t.h.) og assisterende helsedirektør Olav Valen Slåttebrekk inviterer til pressekonferanse for å orientere om endringene i fastlegeordningen. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap, t.h.) og assisterende helsedirektør Olav Valen Slåttebrekk inviterer til pressekonferanse for å orientere om endringene i fastlegeordningen. Foto: Hanna Johre / NTB

Regjeringen setter av 720 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for fastlegene fra 1. mai i år. Leger med pasienter med større behov får mer penger.

– Basistilskuddet blir pasienttilpasset. Leger med mange eldre pasienter, kvinnelige pasienter, eller som er i bydeler med lavere utdanningsnivå enn gjennomsnittet, får mer penger, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Hun legger til at leger i distriktskommuner også kan få større tilskudd. Bakgrunnen er rett og slett at pasienter i gruppene som er nevnt, ofte har behov for mer oppfølging.

– Legene med pasienter med store behov får mer betalt enn dem med mindre behov. Legene med store behov kan velge å ha færre pasienter på lista si, sier Kjerkol.

Den totale bevilgningen til basistilskuddet øker dermed fra 3,3 til 4 milliarder kroner – drøyt 20 prosent.

Fra antall til type pasienter

I dag er tilskuddet kun basert på hvor mange man har på sin fastlegeliste. Leger med mange pasienter får mer i basistilskudd. I tillegg tjener fastlegene penger gjennom refusjoner til Helfo og egenandeler fra pasientene.

Den nye ordningen baserer seg på at man tar med informasjon om kjønns- og alderssammensetning på pasientene, hvor mange «storbrukere» hver fastlege har, utdanningsnivået i kommunen, og hvor sentral kommunen er. I gjennomsnitt bruker eldre fastlegetjenester mer enn yngre, og kvinner bruker fastlegetjenester mer enn menn gjennom mesteparten av livet.

– Denne typen variasjon forsøker en å ta innover seg i den nye ordningen, sier assisterende helsedirektør Olav Valen Slåttebrekk.

Ingen «quick fix»

Samtidig presiserer Slåttebrekk at det ikke finnes noen rask løsning på fastlegekrisen.

– Finansiering er likevel svært viktig, sier han.

Ifølge Slåttebrekk ønsker man med den nye ordningen å understøtte fastlegens og pasientens behov, øke kapasiteten og gjøre det mer attraktivt for leger å velge fastlegekarrieren.

Helseministeren sier den nye ordningen vil bidra til å «stabilisere fastlegeordningen» og gi kommunen flere verktøy til å vurdere sin situasjon lokalt.

– Det er første trinn i en flertallsrakett fra regjeringen. I april kommer ekspertutvalget vi har satt ned for fastlegeordningen med sine anbefalinger, og det vil danne grunnlag for våre prioriteringer i statsbudsjettet for 2024, sier Kjerkol.

Hvordan dette vil påvirke de 214.000 i Norge som ikke har fastlege, er mer uvisst. Likevel er helseministeren optimistisk.

– 1. mai blir en milepæl for legene og pasientene, sa Kjerkol innledningsvis i pressekonferansen.

Andre saker å lese

Russland: Vil ha bedre luftvern i Moskva

22-03-2023 Nyheter NTB-AFP - avatar NTB-AFP

Russland: Vil ha bedre luftvern i Moskva

Luftvernsystemene i Russlands hovedstad Moskva skal moderniseres, ifølge forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Les mer i RingeriksAvisa

Høyre med ny knallmåling

21-03-2023 Politikk NTB - avatar NTB

Høyre med ny knallmåling

Regjeringsmakten ville skiftet til borgerlig side dersom det var valg i dag, ifølge ny måling. Høyre får 34,6 prosent.

Les mer i RingeriksAvisa

Politiet klarer ikke å stanse voldsbølgen i Stockholm

21-03-2023 Nyheter NTB-TT - avatar NTB-TT

Politiet klarer ikke å stanse voldsbølgen i Stockholm

Tross økt innsats fra politiet mot skytinger og sprengninger i Stockholm, er det så langt ingenting som tyder på at den gjengrelaterte voldsspiralen avtar.

Les mer i RingeriksAvisa

Kirkens Bymisjon: Papirløse barn blir sviktet av Norge

21-03-2023 Nyheter NTB - avatar NTB

Kirkens Bymisjon: Papirløse barn blir sviktet av Norge

Papirløse barn lever med angst og får ikke nok helsehjelp eller skolegang, ifølge en ny rapport fra Kirkens Bymisjon. De påpeker brudd på barnekonvensjonen.

Les mer i RingeriksAvisa