tirsdag, 08 september 2020 08:08

Gardermotunellen stenges i tre måneder

Deler av det elektriske utstyret i Lunnertunellen på E16 må skiftes ut. Utskifting av utstyret er helt nødvendig.

tirsdag, 08 september 2020 07:47

Idealist med nytt foretak

Planet Recharge AS med aksjekapital 30.000 har ikke småtterier i sin formålsparagraf:

Planet recharge AS er en organisasjon med ideelt og allmennyttig formål, organisert som ideelt aksjeselskap. Organisasjonens formål er sikre optimal økosystemhelse, bedret vanninfiltrasjon og tilsig i nedbørsfelt for vannkraftproduksjon, økt karbonlagring i jord, bedret flom- og skredsikring samt en styrket matproduksjon. Planet recharge AS skal fremme, kommuniserer, finansiere og utføre rehabiliteringsprosjekter i økosystemer nasjonalt og internasjonalt.

Daglig leder og styreleder er Mari Solheim Sandsund

tirsdag, 08 september 2020 07:46

Nytt bilverksted på Helgelandsmoen

Selskapet heter Troll Bilverksted AS og har en aksjekapital på kr 30.000. Daglig leder er Krzysztof Beben og styreleder er Glen Michael Louis.

tirsdag, 08 september 2020 07:45

Kristoffer Evang med nytt foretak

Navnet på selskapet er Spektakulær Invest AS med adresse i Jevnaker. Kapitalen er 200.000.

Formålet er å eie aksjer i andre selskaper, samt forvalte evt. avkastninger fra disse virksomhetene. Med seg i styret har han Anne Marte Ruud Evang og Martin Vårvik Lien.

mandag, 07 september 2020 19:38

Sentrumstorget øremerkes for interiør

Endelig blir det bevegelse i Sentrumskvartalet! Det blir nå 6000 kvadratmeter interiørbutikker.

mandag, 07 september 2020 08:04

Sorgtung markering for kirkeasylanter

Det ble på alle måter en tung stund for Hønefoss menighet og mange venner av familien som har vært i kirkeasyl i Hønefoss kirke de siste årene.

søndag, 06 september 2020 15:36

15 fikk bot på Åsaveien

Søndag ble politiet nødt til å rydde opp i feilparkerte biler på Åsaveien. I alt ble det skrevet ut 15 gebyrer, hvert på kr 900,-

søndag, 06 september 2020 10:28

Per-Gulbrand med verdipapirhandel

PGB AS med Per-Gulbrand Braathen som styreleder og daglig leder, er etablert med 300.000 i kapital. Marianna Fic Braathen er varamedlem i styret. Adressen er Klekkenveien 6.

søndag, 06 september 2020 09:21

Mann falt ned skrent og døde ved Mørkgonga

En utenlandsk mann på 28 år mistet livet da han falt ned en skrent ved Mørkonga i Ringerike kommune.

fredag, 04 september 2020 13:52

Siste krampetrekning fra Braathen Eiendom AS?

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune skal i sitt møte den 7. september si sin mening om klagen fra Braathen Eiendom AS før den videresendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

Side 3 av 346