søndag, 02 juni 2024 22:48

Regjeringen har gitt 1,5 milliarder til verdens 16. største økonomi

Regjeringen har gitt 1,5 milliarder til verdens 16. største økonomi Foto: Pixabay

De siste tre årene har Norge betalt et milliardbeløp til Indonesia for å hindre avskoging. Det er en god investering, mener klima- og miljøministeren.

– Siste års resultat som er fra skogåret 2018 til 2019, viser at Indonesias reduserte utslipp fra avskoging tilsvarer fire ganger Norges årlige klimagassutslipp, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Statens støtte til Indonesia er resultatbasert. Det betyr at Norge først betaler Indonesia når de kan vise at de har oppnådd resultater.

Det har de klart, for de siste tre årene har Norge betalt 156 millioner dollar, tilsvarende drøyt halvannen milliard kroner. Betalingene er for skogårene 2016 til 2019.

Målet med prosjektet er at Indonesia innen 2030 skal oppnå netto opptak av karbon i skogsektoren. Med andre ord skal skogsektoren trekke karbon ut av atmosfæren.

– Det er avgjørende at vi støtter opp om det gode arbeidet Indonesia gjør med å ta vare på regnskogen, mener Bjelland Eriksen.

Fakta om Indonesias økonomi:

Indonesia har en blandet økonomi der privat sektor og myndigheter spiller viktige roller. Som eneste G20- medlemsland i Sørøst-Asia har landet den største økonomien i regionen og er klassifisert som et nylig industrialisert land. I henhold til et 2023-estimat er det verdens 16. største økonomi etter nominelt BNP og 7. når det gjelder BNP ved PPP , anslått til å være henholdsvis 1.417 billioner og 4.393 billioner dollar. BNP per innbygger i PPP er 15 835 dollar , mens nominelt BNP per innbygger er 5 108 dollar . Tjenester er økonomiens største sektor og utgjør 43,4 % av BNP (2018), etterfulgt av industri (39,7 %) og landbruk (12,8 %). Siden 2009 har den sysselsatt flere mennesker enn andre sektorer, og utgjør 47,7 % av den totale arbeidsstyrken, etterfulgt av landbruk (30,2 %) og industri (21,9 %).

Indonesia har rikelig med naturressurser. Dens primærnæringer er fiske, petroleum, tømmer, papirprodukter, bomullstøy, turisme, petroleumsgruvedrift, naturgass, bauxitt, kull og tinn. Dens viktigste landbruksprodukter er ris, kokosnøtter, soyabønner, bananer, kaffe, te, palme, gummi og sukkerrør. Disse varene utgjør en stor del av landets eksport, med palmeolje og kullbriketter som de ledende eksportvarene. I tillegg til raffinert og råolje som primærimport, dekker telefoner, kjøretøydeler og hvete størstedelen av tilleggsimporten. Kina, USA, Japan, Singapore, India, Malaysia, Sør-Korea og Thailand er Indonesias viktigste eksportmarkeder og importpartnere.

Andre saker å lese

20.juli: Mari Vassause - slik blir høstværet

20-07-2024 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

20.juli: Mari Vassause - slik blir høstværet

Margareta fra Antiokia, også kjent som St. Margareta eller Margareta Jomfruen, er en av de mest ærverdige helgenene i kristen tradisjon, særlig i den katolske og ortodokse kirken. Hennes festdag...

Les mer i RingeriksAvisa

Flere kan ha vepseallergi uten å vite det

20-07-2024 Nyheter NTB - avatar NTB

Flere kan ha vepseallergi uten å vite det

Stikk fra veps eller bie kan bli alvorlige for folk med allergi. Mange vet ikke at de har utviklet allergi.

Les mer i RingeriksAvisa

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 29

20-07-2024 Eiendomsoverdragelser Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 29

Her er den siste ukens eiendomsoverdragelser i Ringerike kommune. Legg merke til at overdragelser som gjelder arv og skifte oftest er oppgitt uten beløp.

Les mer i RingeriksAvisa

Ulykke ved Austjord

20-07-2024 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Fredag morgen måtte nødetatene rykke ut til en ulykke i krysset Eggemoveien/Lundstaveien.

Les mer i RingeriksAvisa