onsdag, 10 juli 2024 08:45

Knutsmesse 10. juli: En feiring av Knut med Ljåen

Skrevet av
Knut den helliges død illustrert på et maleri av Christian Albrecht von Benzon. Knut den helliges død illustrert på et maleri av Christian Albrecht von Benzon.

10.juli markerer Knutsmesse, også kjent som Knut med ljåen eller Knutsok, en merkedag til minne om den danske helgenkongen Knut den hellige som døde denne dagen i 1086. Denne dagen har dype røtter i både norsk og dansk tradisjon og symboliserer starten på slåttonna, den viktige tiden for gress- og høyinnhøsting.

Historien om Knut den Hellige

Knut den hellige, født rundt 1042, var konge av Danmark fra 1080 til sin død i 1086. Han var en dedikert og handlekraftig konge som forsøkte å styrke kongemakten og kirken i Danmark. Knut søkte å utvide sitt rike og planla blant annet en invasjon av England, men dette ble aldri realisert. I stedet møtte han motstand fra danske stormenn, noe som til slutt førte til hans død.

Knut ble drept i St. Albani kirke i Odense sammen med sine menn etter å ha søkt tilflukt der. Etter sin død ble han anerkjent som martyr og helgen på grunn av sitt forsvar for kirken. Han ble kanonisert av pave Urban II i 1101. Knut den hellige ble dermed en viktig helgen for Danmark, og hans minnedag, Knutsmesse, ble feiret til hans ære.

Knutsmesse og Primstaven

Knutsmesse er en viktig merkedag på primstaven, den tradisjonelle norske kalenderstokken. Primstaven er et verktøy som ble brukt til å markere merkedager og årstider før den gregorianske kalenderen ble innført i Norge. Hver merkedag på primstaven har sitt eget symbol, og for Knutsmesse er det vanligvis en ljå eller en rive. Disse symbolene representerer starten på slåttonna, den perioden da bøndene begynner å slå gresset og høste høyet.

Slåttonna

Slåttonna var en avgjørende tid i det gamle bondesamfunnet. Høyet som ble høstet i denne perioden var essensielt for å kunne fø opp dyrene gjennom vinteren. Derfor var tidspunktet for slåttonna nøye planlagt og forbundet med flere merkedager. Knutsmesse, 10. juli, ble tradisjonelt sett på som det ideelle tidspunktet å begynne denne viktige oppgaven.

Rimet "Kjell fut og St. Knut driver bonden med ljåen ut" gjenspeiler denne tradisjonen. Det forteller om hvordan både den lokale lensmannen (Kjell fut) og helgenen Knut den hellige, symbolisert med ljåen, presser bøndene til å begynne slåtten. Dette var en tid for hardt arbeid, men også en tid som markerte sommerens rikdom og overflod.

Knutsmesse i moderne tid

Selv om primstaven og de gamle merkedagene ikke lenger brukes på samme måte i dagens samfunn, lever tradisjonene videre i kulturarven. Mange steder i Norge og Danmark markeres fortsatt Knutsmesse, og historien om Knut den hellige holdes i hevd gjennom historiefortelling og feiringer.

I moderne tid blir Knutsmesse også en påminnelse om viktigheten av å bevare og forstå våre tradisjoner og historie. Det er en dag for å reflektere over fortidens arbeidsliv og hvordan naturens sykluser har påvirket menneskene som levde før oss. Tradisjonen med slåttonna kan også sees som en feiring av naturen og dens gaver, en påminnelse om vårt avhengighetsforhold til jorden og dens fruktbarhet.

Oppsummert

Knutsmesse, feiret 10. juli, er en merkedag med dype historiske og kulturelle røtter. Dagen hedrer minnet om Knut den hellige, den danske helgenkongen som ble martyrisert i 1086, og markerer starten på slåttonna, en avgjørende tid i det gamle bondesamfunnet. Gjennom symboler på primstaven og tradisjonelle rim, minner Knutsmesse oss om fortidens arbeidsliv og vår tilknytning til naturens sykluser. I dagens samfunn fungerer denne dagen som en bro til fortiden, som bevarer og hedrer våre tradisjoner og historie.

Andre saker å lese

20.juli: Mari Vassause - slik blir høstværet

20-07-2024 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

20.juli: Mari Vassause - slik blir høstværet

Margareta fra Antiokia, også kjent som St. Margareta eller Margareta Jomfruen, er en av de mest ærverdige helgenene i kristen tradisjon, særlig i den katolske og ortodokse kirken. Hennes festdag...

Les mer i RingeriksAvisa

Flere kan ha vepseallergi uten å vite det

20-07-2024 Nyheter NTB - avatar NTB

Flere kan ha vepseallergi uten å vite det

Stikk fra veps eller bie kan bli alvorlige for folk med allergi. Mange vet ikke at de har utviklet allergi.

Les mer i RingeriksAvisa

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 29

20-07-2024 Eiendomsoverdragelser Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 29

Her er den siste ukens eiendomsoverdragelser i Ringerike kommune. Legg merke til at overdragelser som gjelder arv og skifte oftest er oppgitt uten beløp.

Les mer i RingeriksAvisa

Ulykke ved Austjord

20-07-2024 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Fredag morgen måtte nødetatene rykke ut til en ulykke i krysset Eggemoveien/Lundstaveien.

Les mer i RingeriksAvisa