Oppdatert 22.01.2018

Fortjenesten forsvinner - Petworld til salgs

"Norges største dyrebutikk på nett" har ikke greid å takle omsetningsøkningen. Årsresultatet i 2014 var 1.091 mill mens det i 2015 bare ble 191.000. Så langt i 2016 er det heller ikke bra, i følge salgsannonsen på Finn.

Selskapet som eier markesdsføringsnavnet Petworld, heter Hagen E-handel AS. Daglig leder og styreleder er Jan Erik Hagen. Dette selskapet eies i sin helhet av Habaneras Holding A/S. Dette selskapet eies igjen av Jan Erik Hagen (76,67%) og Mook Denice Hagen (23,33%)

I salgsannoonsen på FINN heter det bl.a.:
"Eierne av Petworld innså litt sent at de hadde nådd en størrelse som trengte profesjonelle verktøyer for å fortsette veksten. Dette har gjort at de i 2015 og hittil i 2016 har fått en lavere vekst enn forventet. Dette har også påvirket resultatet negativt. De grepene de har gjort i løpet av 2015 og frem til midt i 2016 ved å legge om til mer profesjonelle løsninger tilpasset driften vil gjøre at de nå er klare for håndtere veksten videre og samtidig få et godt driftsresultat."

I 2015 økte driftsinntektene fra 12,652 mill til 15,063 mill. Daglig leder i Hagen E-handel AS økte sin årslønn fra 399.000 i 2014 til 558.000 i 2015, mens de samlede lønnskostnadene økte fra 910.000 til 1,378 mill. Sekkeposten "Andre driftskostnader" økte fra 3,006 mill til 4,217 mill.

Til tross for resultatnedgangen, hadde selskapet for 2015 meget god likviditet og soliditet.

Så gjenstår det å se om noen vil bla opp prisforlangende på 5 mill + 2 mill for varelageret.