Oppdatert 20.01.2018

Ingen skilt

Gangveien ender ikke i noe gangfelt Foto: Rasmus Lindberg Gangveien ender ikke i noe gangfelt

Den eneste gangveien ut fra butikkområdet på Hvervenkastet ender ut mot bilveien. Men her er det ikke noe gangfelt.

Det er helt klart tilrettelagt for et gangfelt her, men det er verken skilt eller gatemerking på stedet. Nå er jo gatemerking bare synlig når det ikke er snø, men alt dette hadde man hatt god tid til å få på plass i fjor sommer.

Slik gangveien nå er anlagt, og med nedsenket midtrabatt, kan det være fort gjort at en fotgjenger tar feil og "kaster" seg ut i veien.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20