Oppdatert 19.06.2018

Tradisjonell 1. mai i Hønefoss

Anne Sandum Foto: Frank Tverran Anne Sandum

Paroler og taler var kjemisk renset for lokale saker. Dette var dagen for nasjonal og internasjonal politikk.

Og uten hjelp fra det fargerike fellesskapet, ville 1.mai-toget vært heller puslete.

Dagens hovedtaler var nr 4 på Buskerud Arbeiderpartis liste, Anne Sandum. I sin tale nevnte hun at vi ikke bare må bruke første mai til å hedre de som har gått foran oss, men også kjempe for det vi allerede har oppnådd. For det er ingen selvfølge at dette består.

Hun hevdet at vi nå har den laveste sysselsettingen på 20 år og at arbeid til alle er Arbeiderpartiets viktigste sak før høstens valg.

- Det er i dag 115.000 registrerte arbeidsledige, men det er 300.000 som ønsker seg jobb, fortsatte Anne Sandum, som også tok med utdrag fra sitt eget valgprogram innenfor tema som sosial dumping, skogpolitikk, plan for havet og om å utvide Norge som industrinasjon.

1 maitoget 2017
Her ser vi omtrent halve demonstrasjonstoget (Foto: Rasmus Lindberg)

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20