Oppdatert 19.06.2018

Tror på langt liv for eget gårdsbruk

Norske bønder har stor tro på at eget gårdsbruk overlever de neste 50 årene, viser ny undersøkelse. De fleste regner også med at neste generasjon vil overta driften.

45 prosent av bøndene tror gården består i driftsmessig forstand om 50 år, mens bare 23 prosent svarer nei, ifølge en undersøkelse foretatt av Agri Analyse for Landbruksforsikring.

– Når andelen på drøyt 30 prosent som svarer vet ikke holdes utenfor, oppgir to tredjedeler at de tror på fortsatt drift 50 år frem i tid. Det viser at langsiktigheten og kontinuiteten som historisk sett har preget næringen fortsatt består, sier Håvard J. Djupedal, administrerende direktør i Landbruksforsikring.

65 prosent av bøndene mener det er sannsynlig eller forholdsvis sikkert at neste generasjon vil overta når tiden kommer. 18 prosent svarer at dette med sikkerhet eller sannsynlighet ikke vil skje. De øvrige svarer vet ikke, eller at spørsmålet er uaktuelt fordi de ikke har barn.

Tidspunktet for når neste generasjon kan overta er også det viktigste forholdet når bonden vurderer hvor lenge han selv vil ha driftsansvaret, viser undersøkelsen. 46 prosent svarer at dette er mest avgjørende.

Sterke tradisjoner

Egen helse er også viktig for vurderingen, og nevnes av 27 prosent. Dårlig lønnsomhet og perspektivene for næringens fremtid er det derimot kun henholdsvis seks og åtte prosent som peker på. Alle øvrige svaralternativer får enda lavere score.

– Så selv om mange opplever at rammebetingelsene ikke er optimale, er det få som av den grunn vurderer å kaste kortene. Det henger nok sammen med ansvarsfølelsen overfor den tradisjonen bonden er del av, samt utbredt stolthet og glede knyttet til utøvelsen av yrket, sier Djupedal.

Svarene viser at den norske bonden har sterk tro på norsk matproduksjon i fremtiden, mener Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

– De fleste ser gode muligheter for rekruttering til eget gårdsbruk, og dette er en viktig faktor for motivasjonen til å videreutvikle driften. Tanken på neste generasjon gjør det mer interessant å investere og fornye driftsapparatet, slik at gården kan overlates i god stand, sier Skorge.

Han anser ungdommelig drivkraft som en viktig ressurs for å drive næringen videre fremover, og synes signalene om at mange unge jenter og gutter ønsker å starte opp som bønder, er svært positive.

Planlegger overdragelsen

Nær 70 prosent av bøndene var yngre enn 40 år da de selv overtok driftsansvaret for gården, ifølge undersøkelsen. I mer enn halvparten av tilfellene var dette i henhold til forrige generasjons plan for egen pensjonering, men en fjerdepart av overdragelsene skyldtes også sykdom, skade eller dødsfall.

– Dette illustrerer at det ikke alltid går som planlagt, og at man i bondeyrket dessverre er utsatt for betydelig risiko. Derfor er det viktig å jobbe aktivt med skadeforebygging og å sørge for at man er best mulig økonomisk dekket hvis noe skulle skje, sier Håvard J. Djupedal i Landbruksforsikring.

Om lag halvparten av bøndene planlegger å stå i jobben som bonde til de er 62 år eller lenger. 20 prosent planlegger å gi seg før, fordi neste generasjon allerede vil være klar til å overta.

Bare snaut syv prosent vil av andre grunner gi seg før de blir 62 år. 24 prosent har ikke tatt stilling.

bondeliv2
Foto: Frank Tverran

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20