Oppdatert 25.04.2018

Milliongave til Ringerike sykehus

  • Skrevet av Jan Arne Dammen
  • Publisert i Nyheter
Fra v. Konstituert klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen og Kari Torgersen, Solveig Stokke, Nina Moen Haugen og Asbjørn Fægri fra LHL Ringerike Foto J. A. Dammen Fra v. Konstituert klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen og Kari Torgersen, Solveig Stokke, Nina Moen Haugen og Asbjørn Fægri fra LHL Ringerike

Ringerike sykehus har fått 1 million kroner i gave fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke på Ringerike. Pengene skal brukes som startkapital for en CT-maskin på sykehuset. LHL Ringerike har mottatt en testamentarisk gave og det gjør det mulig å gi den store pengegaven til sykehuset.

sykehusgave1

LHL Ringerikes leder Kari Torgersen overleverer sjekken til konstituert klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen Foto Jan Arne Dammen

- Det er ikke hver dag man mottar slike gaver, dette er julaften, sa konstituert klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen, da hun mottok sjekken.

Pengegaven skal brukes som startkapital for en CT2-maskin på sykehuset. Ringerike sykehus har i dag én CT i drift, men ser etter hvert behovet for en økning av kapasiteten.
- Vi ønsker å takke LHL Ringerike for den generøse pengegaven. Disse pengene vil komme pasientene til gode i fremtiden, og vi er på vegne av dem takknemlige. To CT-maskiner på sykehuset vil redusere risikoen for nedetid og forbedre pasientsikkerheten, sa konstituert klinikkdirektør i Klinikk for medisinsk diagnostikk, Trude Steinsvik.

Gave til lokalbefolkningen

Leder av LHL Ringerike, Kari Torgersen, sier at det er en testamentarisk gave til lokalforeningen som gjør det mulig å gi disse pengene til Ringerike sykehus.
- Vi gir penger til sykehuset hvert år, men har aldri gitt en så stor gave tidligere. Vi ønsker å gi noe tilbake til lokalsamfunnet, og en ny CT-maskin vet vi vil komme pasienter med hjerte- og karsykdommer og andre til gode, sier Torgersen.

Viktig for mange pasienter

Avdelingssjef på Medisinsk avdeling ved Ringerike sykehus, Oddmund Nestegard, sier at ytterligere én CT-maskin vil kunne være til stor nytte for pasientene i regionen.
- En CT-maskin er et sentralt verktøy for utredning og undersøkelse av pasienter i alle medisinske fag. Spesielt gjelder det ved akutte traumer, og ved spørsmål om hjerneblødning hvor man er helt avhengig av slik diagnostikk for å kunne gi riktig behandling, sier Nestegard.


På vegne av sykehuset takket avdelingssjef ved avdeling for bildediagnostikk Jon Haakon Malmer-Høvik for den storslåtte gaven, ved å overrekke leder i LHL Ringerike Kari Torgersen blomster.

sykehusgave2
Fra v. Jon Haakon Malmer-Høvik, Oddmund A. Nestegard, May Janne Botha Pedersen, Kari Torgersen, Solveig Stokke, Nina Moen Haugen og Asbjørn Fægri Foto J. A. Dammen

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20