Oppdatert 21.09.2018
A+ A A-

Årets hefte Ringerike

Da er det snart klart for lanseringen av årets Hefte Ringerike - et lokalhistorisk tidsskrift som har gledet mange Ringerikinger helt siden 1922.

Lanseringen av årets hefte skjer på Svenskestua, Ringerikes Museum, Norderhov, søndag 29. oktober 2017 kl 13-14.

Av årets bidragsytere, vil disse være til stede og fortelle litt fra sine artikler:
 
Gerd Torp Andersen: Bakerier og utsalg i Hønefoss
Per H. Stubbraaten: Øvre Vesterntangen 1945 –1964
Preben L. Johannessen: Før strykejernet var mangletreet
Bjørn Geirr Harsson: Sigurd Syr – småkonge på Ringerike
Ellen Marie Næss: Krigerne fra Gjermundbu

Det serveres kaffe og kaker til en rimelig penge.

I årets hefte finnes beretninger som utfyller og supplerer en del lokalhistoriske bøker fra andre verdenskrig. Det er viktig for redaksjonen at alle, ikke minst ungdomsgenerasjonen, får kunnskap om hva som skjedde lokalt under krigen. Ellers kan det skje som Gunnar Helset skrev i forordet til den første boka til Østlund: «Hvis vi igjen lukker øynene og klamrer oss til et fredshåp og overlater til andre å stoppe despotiske villmenn ute i den stygge verden – da kan slikt skje igjen og igjen.»

Signe Gårdhammer var 15 år i 1944 og husker godt russerleiren på Vågård skytebane. De russiske fangene ble satt til tvangsarbeid og måtte bygge flyplassen på Eggemoen. Signe kommer også inn på hendelser rundt Skrubbheim og Vågårdsgruppa med sterk rekruttering fra Vågårdsbygda. Det katolske sykehus i Hønefoss (St. Franciskus hospital) startet i 1935 og fikk en stor betydning i 1940 som Ringerikes eneste sykehus. Frivillig innsats fra «Kvinnenes Frivillige Arbeidshjelp» er dekket med en ny artikkel skrevet av Lillan Aslaksrud.

- Men årets hefte spenner selvsagt over mange andre spennende temaer enn den andre verdenskrigen. Vi takker for alle bidrag. Det er attraktivt å publisere i Heftet Ringerike, og det er vi glade for, sier redaktør Ragnvald Lien

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20