videofilm nitar

Oppdatert 10.12.2018
A+ A A-

Legene på Sundvollen med toppscore

Fra venstre: fastlege Scott Meyer Morris, sekretær Siw Stachacz og sekretær Monika Hovde Bjernes. Fastlege Synne Dahle Frimanslund var ikke tilstede i dag. Foto: Rasmus Lindberg Fra venstre: fastlege Scott Meyer Morris, sekretær Siw Stachacz og sekretær Monika Hovde Bjernes. Fastlege Synne Dahle Frimanslund var ikke tilstede i dag.

Legene på Sundvollen topper Forbrukerrådets rangering av fastlegene i Buskerud, og kommer som nummer 21 av 1374 på landsbasis! Sjekk ditt legekontor her.

Forbrukerrådet har kontaktet fastlegelegekontorene på telefon, epost og lett etter informasjonen på deres nettsteder. Det viser seg at det er enorme forskjeller på hvor gode landets leger er til å gi grunnleggende og relevant informasjon og hvor tilgjengelige og imøtekommende de er. Forbrukerrådet har kontaktet fastlegelegekontorene på telefon, epost og lett etter informasjonen på deres nettsteder. Det viser seg at det er enorme forskjeller på hvor gode landets leger er til å gi grunnleggende og relevant informasjon og hvor tilgjengelige og imøtekommende de er.

Før man blir pasient, må vi velge fastlege. Dette valget er i praksis et forbrukervalg, vi sitter med lite informasjon om fastlegen og fastlegekontoret. Det er viktig for oss å få en pekepinn på hvordan de møter oss. Får vi god informasjon, og blir vi trygget på veien til fastlegen når vi selv er syke, når barna våre har feber eller den eldre i familien trenger legehjelp?
Hva gjør de på topp gode og de i bunn dårlige

Det som først og fremst kjennetegner de på topp er at de gjør det jevnt godt og ikke faller gjennom på noen sektor. Dernest at de scorer godt der mange har gjort det svakt. Det er tjuefire kontor som får dårligste poengsum med bare to poeng hver totalt. Altså har vi bare funnet enten telefonnummer på nett, eller at de faktisk har åpningstid på telefonen. De nest dårligste har fire poeng og de teller ytterligere tjueto kontor (totalt to prosent). De har begge de nevnte funnene, altså telefonnummer på nett og åpningstid på telefonen, men ingenting annet.


Fakta om fastlegetesten

  • Forbrukerrådet har testet og rangert 1.374 legekontorer i hele Norge etter hvor gode de er på informasjon, service og digital tilgjengelighet.
  • I snitt får legekontorene 44 poeng av 100 mulige. 24 fastlegekontorer har fått bare 2 poeng.
  • 27 prosent av legekontorene har ikke nettside. Av dem som har nettside, mangler mange informasjon om fastlegene.
  • 40 prosent av kontorene gir ikke pasientene mulighet til å bestille time elektronisk.
  • 63 prosent svarer på telefon innen 2 minutter. 14 prosent hadde ikke svart etter fire minutter.
  • Forbrukerrådet har ikke undersøkt den medisinskfaglige kvaliteten ved legekontorene.

Kilde: Forbrukerrådet

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20