tirsdag, 17 oktober 2017 13:16

Stoppet gjenfylling med egen kropp

Skrevet av
Det var en periode noe amper stemning. Det var en periode noe amper stemning. Foto: Frank Tverran

Da det omtvistede hullet som forhindret innkjøring i bakgården til Fossveien 3, skulle fylles igjen, skjedde noe uventet.

Daglig leder i Braathen Eiendom AS, Marianna Fic Braathen, var tidlig på pletten og forsøkte å argumentere mot gjenfylling av hullet. Hun ønsket at hullet skulle benyttes, men til en løsning eieren av Fossveien 3 ikke var enig i. Firmaet som eide den innesperrede anleggsmaskinen tapte penger hver dag de ikke kunne benytte utstyret sitt, og måtte få dette ut. Søppeldunker inne i gården kunne ikke tømmes og parkeringsplasser ikke benyttes.

fossv2
Denne anleggsmaskinen var sperret inne (Foto: Frank Tverran)

Stilte seg opp bak lasteplanet

Da den store lastebilen begynte å heve tippen for å fylle igjen hullet, stilte Braathen seg i veien. Med fare for kvinnens liv og helse, måtte tippingen avbrytes.
Stemningen ble etter hvert ganske amper.

Ville ikke at det skulle tas bilde

Da vi møtte opp med kamera, sa Braathen at vi ikke fikk fotografere henne og hennes ansatte. På spøsmål til folkene om de var ansatt hos henne, fikk vi et unisont "nei".

fossv3
Saken ble forklart for politiet (Foto: Frank Tverran)

Ringte politiet

Marianna Fic Braathen ringte politiet for å få hjelp til å stanse gjenfyllingen av hullet. Etter hvert dukket også eier av Fossveien 3, Anders Bjerke, opp. Da politiet ankom, fikk de Braathens forklaring av situasjonen. Deretter tok politiet en telefon, noe som endte med at hullet kunne fylles igjen.

fossv4
Etter en drøy time nærmer saken seg en foreløpig løsning (Foto: Frank Tverran)

Etterspill

Det er åpenbart at denne saken ikke er slutt med dette. Eier av Fossveien 3, Anders Bjerke, har foreslått en løsning som er 100% etter forskriftene. Denne løsningen går bl.a. ut på at kloakkledningen føres over hans kjellergulv gjennom bygningen. Han vil selv koste støping av trapp over røret.
Eieren av den bakenforliggende gården, representert ved daglig leder Marianna Fic Braathen, ønsker en mer rett linje ut til hovedkloakken i Fossveien, men under selve Fossveien 3. Dette krever bl.a. sprengning i grunnfjellet under den bestående bygningen.

Kloakken renner

I mellomtiden fortsetter kloakken å renne ut i grunnen og Braathen Eiendom AS pådrar seg kr 50.000 i måneden i mulkt. Braathen Eiendom AS eies i flg Proff.no av advokat Per Johan Braathen (74,8%) og hans sønn Per-Gulbrand Braathen (25,2%)

fossv5
Endelig! (Foto: Frank Tverran)

 

Sist redigert tirsdag, 17 oktober 2017 14:48