tirsdag, 21 juli 2015 13:14

Fellesstyre for Høgskolen i Sørøst-Norge

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt eksterne styremedlemmer til et fellesstyre som har ansvaret for sammenslåingen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Høgskolen i Telemark (HiT). De sammenslåtte høyskolene skal fra 1. januar 2016 hete Høgskolen i Sørøst-Norge.

 

– Fusjonen mellom høyskolene skal styrke kvaliteten i høyere utdanning og forskning i regionen. Det har vært viktig å sikre balansen mellom kontinuitet og fornyelse, og vi mener det nye styret gjør nettopp det, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Departementet har oppnevnt eksterne styremedlemmer til et fellesstyre som fram til 1. januar 2016 får ansvaret for å treffe nødvendige beslutninger i forbindelse med sammenslåingen. 

Fellesstyret består av følgende eksterne medlemmer:

Styreleder: Rune Nilsen, professor og styreleder ved HiT

Guri Hjeltnes, direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Sverre Gotaas, direktør i Kongsberggruppen og styremedlem for HBV

Tine Rørvik, adm. dir. for innovasjons- og forskningsinstituttet Norner AS

Varamedlemmer:

  1. Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo og varamedlem i nåværende styre for HBV
  2. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold 

Fellesstyret skal ha 12 medlemmer bestående av fire eksterne medlemmer (inkludert styreleder) oppnevnt av departementet, fire faglige ansatterepresentanter (to fra hver institusjon), to administrative ansatterepresentanter (en fra hver institusjon) og to studentrepresentanter (en fra hver institusjon). Rektorene ved HBV og HiT er sekretærer for fellesstyret og legger i fellesskap fram sakene. HBV og HiT har ansvaret for å sørge for nødvendig representasjon til fellesstyret fra ansatte og studenter, herunder vararepresentanter. 

Departementet gir 11 millioner kroner til institusjonenes arbeid med sammenslåingen i 2015. 

–Jeg ønsker det nye styret lykke til i arbeidet, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent