videofilm nitar

Oppdatert 17.11.2018
A+ A A-

Ringerike kommune søker etter mannskap til kommunal fallviltgruppe

En av kommunens oppgaver som forvaltningsmyndighet er å sørge for at skadet vilt blir tatt hånd om så raskt som mulig, både i og utenfor ordinær jakttid. Oppgaven utføres av den kommunale fallviltgruppa.

Fra 1. april 2018 stilles det krav til at offentlig ettersøkspersonell har godkjent ettersøkshund og godkjent kurset «Ettersøk videregående», jmf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 23.

Deler av fallviltgruppa er organisert i en 24-timers vaktordning, hvor man har vakt hver fjerde/femte uke. Resten av fallviltgruppa er organisert som en støttegruppe til de som inngår i vaktordningen, og stiller seg til disposisjon der det er behov. Hvem i støttegruppa som blir tilkalt avhenger av lokalitet. Det søkes nå etter personell til begge grupper. Ta kontakt med Ringerike kommune.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent