banner web

A+ A A-

Nordmenn kjøper mest varer og tjenester i Europa

  • Skrevet av ntb
  • Publisert i Nyheter
Nordmenn kjøper mest varer og tjenester i Europa Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Norske husholdninger har det høyeste nivået på konsum av varer og tjenester i Europa, men er ikke lenger i toppen for BNP per innbygger.

Statistisk sentralbyrå (SSB) viser til nye tall fra Eurostat, og skriver at Luxembourg, Irland og Sveits har høyere prisjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) enn Norge.

– I perioden fra 2000 til 2014 var Norge på andreplass i sammenligningen etter Luxembourg, men de siste to årene har vi hatt en relativ nedgang og er nå passert av Irland og Sveits, skriver SSB.

Norges nedgang forklares med oljeprisfallet de siste årene, mens Irlands framgang først og fremst forklares med at multinasjonale selskaper etablerer seg i landet som følge av lav selskapsskatt.

BNP per innbygger er mye brukt som et mål på velstandsnivået, men SSB peker på at konsumnivået ofte gir et bedre inntrykk av velstandsnivået. På denne oversikten havner Norge på topp.

– Konsumet av varer og tjenester til private husholdninger i Norge ligger omkring 15–20 prosent høyere enn i de andre nordiske landene. Disse tallene kan tolkes slik at til tross for oljeprisfall og lavere inntekter for Norge som stat, har private husholdninger fortsatt relativt mye å rutte med, målt i form av konsumerte varer og tjenester, skriver SSB.

Tallene oppsummerer mengden varer og tjenester som forbrukes, uavhengig av om det er husholdningene eller det offentlige som betaler for disse.

Statistikken viser at Sveits er det dyreste landet i Europa, etterfulgt av Island, med Norge på tredjeplass.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20