A+ A A-

Frode Bergs advokat kritisk til UDs hemmelighold

  • Skrevet av NTB-Jon Even Andersen
  • Publisert i Nyheter
Arkivbilde av Frode Berg som sitter fengslet i Moskva anklaget for spionasje. Han ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember. Foto: Privat / NTB scanpix Arkivbilde av Frode Berg som sitter fengslet i Moskva anklaget for spionasje. Han ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember.

Den norske advokaten til spionsiktede Frode Berg mener det er kunstig at Utenriksdepartementet ikke vil kommentere saken.

Frode Berg (62) har vært fengslet i Moskva siden han ble pågrepet mistenkt for spionasje 5. desember. Norske myndigheter har så langt sagt at arrestasjonen behandles som en konsulær sak og at Utenriksdepartementet (UD) ikke kan kommentere den av hensyn til taushetsplikten.

– Det virker litt unødig og litt kunstig at man overhodet ikke kan nevne dette arbeidet. At man overhodet ikke kan snakke om dette, innebærer noe mer enn det rent konsulære. Det er på mange måter noe alle forstår. Det virker litt oppkonstruert og rart, sier Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes til NRK.

Under etterforskning

Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i UD sier til NTB at utenrikstjenesten fortsetter å ivareta Frode Bergs interesser på best mulig måte og yter konsulær bistand.

– Det er viktig å ha klart for seg at det fortsatt ikke er tatt ut tiltale og at saken fortsatt er under etterforskning i Russland, understreker Andersen.

– Vi må forholde oss til det russiske rettssystemet slik det er, slik andre land må forholde seg til det norske rettssystemet i Norge, tilføyer han.

Ikke berammet

Risnes har anket et avslag fra russiske myndigheter på sin søknad om å få besøke Berg i fengslet.

– Det var ikke veldig overraskende at søknaden ble avslått. Vi har heller ikke store forventninger til utfallet av anken, sier han til NTB.

Siste frist for nytt fengslingsmøte for Frode Berg er 5. mai.

– Det er ikke berammet noen dato, men rundt 25. april anses som det mest sannsynlige, sier Risnes.

Spekulasjoner

Han mener at saken til Frode Berg hadde tjent på større åpenhet.

– Det er så mye informasjon der en god del peker i retning av at det har vært en norsk etterretningsoperasjon i Russland. Når man da ikke kommenterer noe som helst, åpner man feltet for spekulasjoner. Det er ikke heldig for en straffesak at det ikke kommer noe informasjon fra dem som kan ha informasjon, sier Risnes til NRK.

Han tilføyer at han ser at det er grunner til å være forsiktig, men mener at det så langt nesten har tippet over til det komiske.

Utveksling?

En fangeutveksling kan ifølge Risnes være en mulig utgang på saken for Frode Berg, men at han ikke er kjent med en eneste utlending som sitter i norsk fengsel for spionasje. Derimot er det en teoretisk mulighet å se for seg en utveksling med et annet Nato-land, mener han.

– Det er åpenbart at det sitter fanger hos våre NATO-allierte som Russland kan være interessert i. Men om det finnes noe grunnlag i bredere avtaler, det ville bli spekulasjoner fra min side, sier han til NRK.

Andersen avviser å kommentere andre sider av saken.

– Av hensyn til vår taushetsplikt kan jeg ikke kommentere sakens detaljer ytterligere, sier han til NTB.

  • TIPS!: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20