banner web

A+ A A-

Rådmannen går for over 8 mill til hockey

Rådmannen går for over 8 mill til hockey Foto: Frank Tverran

Schjongshallen må rustes opp før den blir godkjent for GET-ligaen. Her er tiltak og tilpasninger som skal behandles politisk.

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret bevilger nødvendige midler på kr. 7 930 000, inkl. mva til strakstiltak i Schjongshallen slik at hallen blir godkjent for GET-liga spill sesongen 2018/2019.  

Driftsbudsjettet økes med kr. 310.000,- for 2018. Dette innarbeides i 2. tertial 2018.

Økte driftsutgifter kr. 750 000, for 2019 behandles i budsjettprosessen for 2019.

Det inngås ny driftsavtale mellom Ringerike ishockeyklubb og Ringerike kommune om bruk av Schjongshallen.

Kommunestyret bevilger kr 100 000,- til skisseprosjekt i 2018.
Dette dekkes av formannskapets disposisjonskonto.

Sammendrag

Ishockeyklubben har rykket opp i GET-ligaen (toppdivisjon) og i den forbindelse har kommunen mottatt en henvendelse fra Ringerike ishockeyklubb, der klubben legger frem en oversikt over ulike behov for utbedringer av Schjongshallen, for at den kan godkjennes som kamparena i GET-ligaen. Vi har også mottatt en søknad om tilskudd til Ishockeyklubben. I tillegg til tiltakene som må være på plass innen seriestart er det stort behov for oppgradering/rehabilitering av hallen både på kort og lang sikt.

Følgende tiltak foreslås gjennomført til seriestart:

  • Tribuneutvidelse med tilhørende kostnader.
  • Inneklimaanlegg for å dekke nødvendige behov for riktig temperatur, fuktighet og lufting.
  • Utvidelse av toalettfasiliteter for å dekke tilskuerkapasiteten i hallen.
  • Installasjon av løfteplattform, ny hoveddør og egne publikumsplasser for å imøtegå krav om universell utforming.
  • Utvendige tilpasninger for tilgang for bortepublikum og stasjonering av TV buss.
  • Nødvendig utvidelse av elektrisk anlegg til TV buss og økt elektrisk kapasitet i sekretariatet.

Tiltakene er estimert til kr. 7.930 000,- inkl mva, i tillegg må en påregne økte driftsutgifter.
Det foreslås et skisseprosjekt for Schjongshallen, som ivaretar ishockeyklubben sine behov, men også mulige flerfunksjoner i idrettsparken, estimert til kr. 100.000,-

Saken behandles i Ringerike formannskap den 22.mai og i kommunestyret den 31. mai 2018.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20