banner web

A+ A A-

Inger Kammerud ny byplansjef

Inger Kammerud er tilsatt som byplansjef i den nye strategi- og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune.

Inger Kammerud er 57 år og kommer nå fra stillingen som seniorrådgiver og prosjektleder i Jernbanedirektoratet. Hun har tidligere blant annet jobbet som kommunalsjef i Lunner kommune og som senioringeniør og prosjektleder i Statens vegvesen.

- Vi er veldig fornøyd med at Inger Kammerud har takket ja til denne stillingen. Og vi er helt sikre på at dette er den beste kandidaten til å fylle rollen som byplansjef i den nye avdelingen, sier rådmann Tore Isaksen.

Som byplansjef vil Inger Kammerud få det overordnede ansvaret for strategier og planer for utvikling av byens fysiske miljø og fagansvaret for kommuneplanens samfunns- og arealdel for byutvikling.

- Til denne stillingen har vi sett etter en person med høy kompetanse og integritet. Dette er en krevende og spennende posisjon som det er knyttet høye forventinger til og vi er veldig trygge på at Inger Kammerud vil håndtere dette på en svært god måte.
Ringerike står overfor flere store og spennende oppgaver knyttet til vekst og utvikling. Vi går inn i en periode med svært høy aktivitet på plansiden i forbindelse med Ringeriksbanen og ny E16. Arbeidet med områdereguleringen for Hønefoss er startet opp og en lang rekke private planinitiativ skal gjennomføres. Dette vil være med på å prege og forme byen, kommunen og innbyggerne i generasjoner fremover.

Den nye avdelingen skal forsterke både ledelsen av og fokuset på de overordnede planene og strategiene. Dette arbeidet vil skje i tett dialog med og i gode demokratiske prosesser mot folkevalgte organer, innbyggere og næringslivet.
Inger Kammerud er i dag valgt inn som representant for Høyre i Ringerike kommunestyre. I tillegg sitter hun som fast medlem av formannskapet. Dette er politiske verv hun vil frasi seg når hun nå går inn i stillingen som byplansjef.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20