banner web

A+ A A-

Afghanerne får bo i kirkekjelleren

Afghanerne får bo i kirkekjelleren Foto: Frank Tverran

Hønefoss menighetsråd har i møte 12. juni bestemt at den utviste familien fortsatt skal få bo i kirkens kjeller.

I en pressemelding ønsker Hønefoss menighetsråd å presisere følgende:

1. Hønefoss menighetsråd forholder seg til at kirkeasyl er politisk akseptert. Politi og kommuneledelse ble tidlig informert om den aktuelle familien og at de nå oppholder seg i Hønefoss kirke.
 
2. Menighetsrådet opplever ikke at asylantene er til belastning og vi ser at de deltar og bidrar i menighetens arbeid.
 
3. Vi prøver å legge til rette slik at familien har det best mulig under rådende forhold og håper familien innvilges midlertidig oppholdstillatelse fram til behandling av ankesaken

4. Hønefoss menighetsråd har den 12.juni vedtatt at asylantene kan være i kirken inntil det finnes en bedre løsning for familien. Saken behandles på nytt på neste møte.

Dette tolker vi dithen at dersom familien ikke får en midlertidig oppholdstillatelse inntil ankesaken er avgjort, vil de kunne bo i Hønefoss kirkekjeller ca ett år.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20