banner web

A+ A A-

Her kan du sykle på rødt

Her kan du sykle på rødt Foto: Statens Vegvesen

De første hundre meterne av den røde løperen er nå lagt ut for syklister i Hønegata. Begge sider av veien skal få denne merkingen.

Til sammen blir det tre kilometer med rødt sykkelfelt (1,5 kilometer på hver side) i vegbanen langs trafikkerte fv. 35 Hønengata i Hønefoss sentrum.

–Dette er et trafikksikkerhetstiltak som skal bedre synligheten og sikkerheten for syklistene i Hønefoss, forteller Bjørn Nyhus i Statens vegvesen.

Økt synlighet - større trygghet

Som sykkelby rangerer Hønefoss i den gale enden av tabellen over landets sykkelbyer. Nå tar byen midt i Buskerud de første tak for å bedre dette.

–Det er dessverre en kjensgjerning i dag at oppmerkede sykkelfelt i vegbanen har liten respekt blant mange bilister. Oppmerkingen blir også fort slitt og forsvinner fordi bilene kjører på merkingen, sier Nyhus.

En del sykkelbyer i Norge har allerede en god del røde sykkelfelt, men det er som regel laget ved å legge rød asfalt. Her utprøves en ny type rød maling som så langt bare er testet i Vestfold.

Bedre sykkelby

–Vi tester ut en ny type rødmaling. Forskning viser at rød maling øker trygghetsfølelsen for syklister og bedrer synligheten av sykkelfeltene. Hønengata med over 12.000 biler i årsdøgntrafikk er et fint sted å prøve ut dette, sier Bjørn Nyhus.

I tillegg til tre kilometer med røde sykkelfelt langs fv. 35 merkes det også opp røde sykkelbokser i lysregulerte kryss. Men etterlengtet regn satte en foreløpig stopper for fortsettelsen.

–Vi håper å ta resten i neste uke, forteller Knut Schie i Statens vegvesen

sykkelvei2
Foto: Statens Vegvesen

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20