tirsdag, 27 november 2018 14:16

Vellykket emisjon i Hønefoss Sparebank

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Styret i Hønefoss Sparebank vedtok i dag, 27. november 2018, den endelige tildelingen av egenkapitalbevis tilbudt i Emisjonen. Tildelingen ble gjennomført i samsvar med tildelingskriteriene som fremgår av generalforsamlingens vedtak av 15. oktober 2018 og prospektet datert 26. oktober 2018.

Endelig antall tegnede egenkapitalbevis ble 778 100 av inntil 400 000 tilbudte egenkapitalbevis og Emisjonen ble følgelig overtegnet med ca. 94,5 prosent. Det vil utstedes 400 000 egenkapitalbevis i Emisjonen, hvert pålydende NOK 100, og Hønefoss Sparebank etablerer dermed vedtektsfestet eierandelskapital med NOK 40 000 000.

Det vil nå gå ut brev om tildeling av nye egenkapitalbevis og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av hver enkelt tegner. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 30. november 2018.

Egenkapitalbevisene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at slik registrering vil skje omkring 10. desember 2018 (forutsatt rettidig betaling), hvoretter egenkapitalbevisene umiddelbart vil bli overført til tegnernes VPS-konto.

Hønefoss Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent