RingeriksAvisa 20 år

A+ A A-

Krangel om sluttoppgjøret

Nå må retten avgjøre. Rune Karlsen OBAS, leder av Ringerike kirkelige fellesråd Torbjørn Tangestuen og kirkeverge Kjetil Gjærde. Foto: Frank Tverran Nå må retten avgjøre. Rune Karlsen OBAS, leder av Ringerike kirkelige fellesråd Torbjørn Tangestuen og kirkeverge Kjetil Gjærde.

Tvist om sluttoppgjøret mellom Obas Øst AS og Ringerike kirkelige fellesråd skal avgjøres i retten.

I Ringerike tingrett er det satt av hele 7 dager til hovedforhandlinger. Saken begynner 3.juni 2019.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent